Suoraan sisältöön

Kaupunginhallitus, asukasosallisuusavustus

Kaupunginhallitus myöntää vuosittain asukasosallisuuden avustuksia. Avustuslajit ovat:

1. Yleisavustus muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin

2. Toiminta-avustus asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen

3. Pienavustus edellisten avustuslajien mukaisten uusien, alkavien tai kertaluonteisten hankkeiden toteuttamiseen

Asian käsittelyn eteneminen:

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas/kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin.

Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toiminta

Kun hakija on täyttänyt avustushakemuksen, hän voi tallentaa sen asiointikansioonsa luonnoksena tai lähettää hakemuksen käsiteltäväksi avustusten käsittelyjärjestelmään. Asian käsittelyä voi seurata asiointikansiosta Tapahtumat -kohdasta.
Hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan, kuin hakemus on Vastaanotettu-tilassa. Hakemuksen siirryttyä Käsittely -tilaan, siihen ei enää voi tehdä muutoksia. Päivitetty hakemus korvaa aikaisemmin lähetetyn hakemuksen. Liitteitä voi lähettää viesti-ominaisuutta käyttäen annettuun määräaikaan mennessä.

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa.

Yleis- ja toiminta-avustuksia haetaan vuosittain. Tarkka hakuaika ja hakemuksen jättöpäivä ilmoitetaan vuosittain kaupungin yhteiskuulutuksessa ja verkkosivuilla. Vuodelle 2024 haettavien yleis- ja toiminta-avustusten hakuaika alkaa 1.4. ja päättyy 2.5.2023 klo 16.00.

Pienavustuksia voi hakea ympäri vuoden.

1. Asukasosallisuuden avustuksia koskevia päätöksiä voivat tehdä kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Ensisijaisesti päätöksen tekee kaupunginhallitus. Päätös tehdään sen jälkeen, kun kaupungin talousarvio on hyväksytty, käytännössä aikaisintaan joulukuussa.

Pienavustusten myöntämisestä päättää ensisijaisesti viestintäjohtaja. Myönnettävät pienavustukset ovat enintään 3 000 euroa.

2. Hakija saa postitse tiedon päätöksestä.

3. Myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille.

(HUOM! Vuodelle 2022 myönnetyn asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustuksen käytöstä on annettava selvitys 30.4.2023 mennessä. Selvitys annetaan lomakkeella, joka toimitetaan avustusta saaneille sähköpostitse keväällä 2023. Avustushakulomakkeen kohtaan selvitys edellisen avustuksen käytöstä voi kirjoittaa, että selvitys on annettu erillisellä lomakkeella.)

Lisätietoja avustuksien hakemisesta: vuorovaikutussuunnittelija Veli-Matti Hurtig, veli-matti.hurtig@hel.fi.

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa, kunnes päätös on tehty. Uusi samaan tarkoitukseen tehty hakemus korvaa vanhan, mikäli se on lähetetty määräajan puitteissa.

Sähköinen asiointi

 Hae asukasosallisuusavustusta »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon
Henkilöasiakkaille

Käytön edellytykset:

Palvelun käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista joko henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

1. Asukasosallisuuden avustuksia koskevia päätöksiä voivat tehdä kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja. Ensisijaisesti päätöksen tekee kaupunginhallitus. Päätös tehdään sen jälkeen, kun kaupungin talousarvio on hyväksytty, käytännössä aikaisintaan joulukuussa.
2. Hakija saa postitse tiedon päätöksestä.
3. Myönnetty avustus maksetaan hakijayhteisön pankkitilille.

Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska »