Suoraan sisältöön

Kaupunginkanslia, kotouttamistyön avustus järjestöille

Kaupunginkanslia myöntää avustuksia järjestöille kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Koska kaupungin kotouttamisohjelmatyö vuosille 2022-2025 on vielä kesken, arvioidaan vuoden 2022 avustushakuun osallistuvia hakemuksia suhteessa juuri hyväksyttyyn kaupunkistrategiaan.

Asian käsittelyn eteneminen:

Avustus on tarkoitettu Helsingin kaupunkistrategian 2021-2025 tavoitteiden mukaisiin hankkeisiin, pilotteihin sekä kotoutumista kehittävään toimintaan.

Kuka voi hakea?
Hakijan on hakemuksessaan kyettävä osoittamaan riittävällä tavalla:
. Mitä kaupungin kotouttamisohjelman kaupunkistrategian tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa?
. Miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään?
. Minkälaisia tuloksia toiminnalla odotetaan saavutettavan?
. Kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa?
Hakijan tulee varautua avustukseen omarahoitusosuudella (10 %).
Hakemuksia arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ne toteuttavat kaupungin kaupunkistrategian tavoitteita ja teemoja. Hakemuksia vertaillaan niiden toiminnan kuvauksen laadun sekä talousarvion toteuttamiskelpoisuuden mukaan. Eduksi katsotaan yhteistyö muiden järjestöjen sekä eri kieliryhmien välillä.

Avustuksen tarkoitus:
Avustusta voi hakea uuden kaupunkistrategian tavoitteiden ja teemojen mukaisiin hankkeisiin, pilotteihin sekä kotouttamista kehittävään toimintaan. Avustusta ei ole tarkoitettu järjestön tilavuokriin omista tiloista, puhelin- ja nettikuluihin eikä sillä voi kattaa majoitus- tai matkakuluja tai laitteiden hankintaa.

Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana.

Avustuksen hakeminen:
Avustusta haetaan sähköisesti. Lomake löytyy kohdasta: Kotouttamistyön avustus järjestöille.

Kotouttamisavustuksen suuruus on noin 10 000 euroa. Haku vuoden 2022 avustuksiin alkaa 1.11.2021. Hakujärjestelmä sulkeutuu 30.11.2021 klo 16.00.

Hakemukseen on liitettävä huolellisesti täytettynä tämän sivun alaosasta kohdasta Lisätietoa ladattavissa oleva lomake Palvelusuunnitelma. Lomakkeella on kuvattava yksityiskohtaisesti haettavan avustuksen käyttötarkoitus sekä budjetti. Palvelusuunnitelma liitetään osaksi sähköistä hakemusta Liitteet-sivulla.

HUOM! Ilman hakemukseen liitettyä palvelusuunnitelmaa lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Järjestöjen edustajat voivat varata ajan hakuklinikoihin ennen haun päättymistä. Aika varataan sähköpostilla, miia.koivu(at)hel.fi.

Avustusten jaossa noudatetaan Helsingin kaupungin yleisavustusohjeistusta.

Käsittelyaika:

6-8 viikkoa

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty.

Lisätietoja:

Avustusten jaossa noudatetaan Helsingin kaupungin yleisavustusohjeistusta.
Lisätietoja: Helsingin kaupunginkanslia/Työvoima ja maahanmuutto/ erityissuunnittelija Miia Koivu (miia.koivu(at)hel.fi), puh. 09 3103 7946.

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Käyttö edellyttää tunnistautumista joko pankki- tai mobiilitunnuksin.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Lähetetyn hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus näkyy asiointikansiossa tilassa vastaanotettu. Päivitetty hakemus korvaa aiemmin lähetetyn. Hakemukseen ei voi tehdä enää muutoksia, kun se siirtyy tilaan käsittelyssä. Hakemuksen liitteitä voi toimittaa viesti-toimintoa käyttäen annettuun määräaikaan mennessä. Myöhästyneet ja täydentämättömät hakemukset hylätään.

Lisätietoja asioinnista:

Jos valitset Tallenna luonnoksena, liitteet eivät tallennu hakemuksen mukana.

Kuka voi hakea?
Avustusta voivat hakea helsinkiläiset järjestöt, jotka toiminnallaan edistävät helsinkiläisten ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista. Kotoutumista edistävää toimintaa ovat esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten työllisyyden, kouluttautumisen tai hyvinvoinnin tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien rakentaminen.


Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska » | In English »