Suoraan sisältöön

Kaupunginkanslia, kotouttamistyön avustus järjestöille

Kaupunginkanslia myöntää avustuksia järjestöille Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi.
Helsingin kaupungin kotouttamisohjelman muodostavat kaupunginvaltuuston 13.10.2021 hyväksymä Kasvun paikka - Helsingin kaupunkistrategia 2021-2025 sekä Helsingin kaupungin kotoutumisen edistämisen painopisteet vuosille 2022-2025 -asiakirja.

Asian käsittelyn eteneminen:

Vuonna 2023 tuettavien avustuskohteiden tulee pohjautua Helsingin kotouttamisohjelmaan kuuluvan Helsingin kaupungin kotoutumisen edistämisen painopisteet vuosille 2022-2025 -asiakirjan teemoihin:
. Työllisyys
. Lapset, nuoret ja perheet
. Asuinalueet ja yhteisöllisyys

Kuka voi hakea?
Hakijan on hakemuksessaan kyettävä osoittamaan riittävällä tavalla:
. Mitä kaupungin kotouttamisohjelman tavoitetta ja teemaa toiminta toteuttaa?
. Miten toiminta tullaan käytännössä järjestämään?
. Minkälaisia tuloksia toiminnalla odotetaan saavutettavan?
. Kuinka toiminnassa saatuja tuloksia hyödynnetään jatkossa?
Hakijan tulee varautua avustukseen omarahoitusosuudella (10 %).
Hakemuksia arvioidaan sen perusteella, kuinka hyvin ne toteuttavat kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteita ja teemoja. Hakemuksia vertaillaan niiden toiminnan kuvauksen laadun sekä talousarvion toteuttamiskelpoisuuden mukaan. Eduksi katsotaan yhteistyö muiden järjestöjen sekä eri kieliryhmien välillä.

Avustuksen tarkoitus:
Avustusta voi hakea kaupungin kotouttamisohjelman tavoitteiden ja teemojen mukaisiin hankkeisiin, pilotteihin sekä kotouttamista kehittävään toimintaan. Avustusta ei ole tarkoitettu järjestön tilavuokriin omista tiloista, puhelin- ja nettikuluihin eikä sillä voi kattaa majoitus- tai matkakuluja tai laitteiden hankintaa.

Avustus tulee käyttää kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Avustuksen hakeminen:
Avustusta haetaan sähköisesti. Lomake löytyy kohdasta: Kotouttamistyön avustus järjestöille.

Haku vuoden 2023 avustuksiin alkaa 1.11.2022. Hakujärjestelmä sulkeutuu 30.11.2022 klo 16.00.

Hakemukseen on liitettävä huolellisesti täytettynä tämän sivun alaosasta kohdasta Lue lisää ladattavissa oleva lomake Palvelusuunnitelma. Lomakkeella on kuvattava yksityiskohtaisesti haettavan avustuksen käyttötarkoitus sekä budjetti. Palvelusuunnitelma liitetään osaksi sähköistä hakemusta Liitteet-sivulla.

HUOM! Ilman hakemukseen liitettyä palvelusuunnitelmaa lähetettyjä hakemuksia ei käsitellä. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Käsittelyaika:

6-8 viikkoa

Voimassaoloaika:

Lähetetty hakemus on voimassa kunnes päätös on tehty.

Lisätietoja:

Avustusten jaossa noudatetaan Helsingin kaupungin yleisavustusohjeistusta.

Lisätietoja: Helsingin kaupunginkanslia/Työvoima ja maahanmuutto/erityissuunnittelija Miia Koivu, miia.koivu(at)hel.fi, puh. 09 310 37946

Sähköinen asiointi

 Siirry palveluun »


Vaatii tunnistautumisen
Tallentuu asiointikansioon

Käytön edellytykset:

Käyttö edellyttää tunnistautumista joko pankki- tai mobiilitunnuksin.

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden

Suomi.fi valtuuskoodi:

Avustushakemuksen tekeminen

Asian käsittelyn eteneminen:

Lähetetyn hakemuksen tietoja voi muuttaa niin kauan kun hakemus näkyy asiointikansiossa tilassa vastaanotettu. Päivitetty hakemus korvaa aiemmin lähetetyn. Hakemukseen ei voi tehdä enää muutoksia, kun se siirtyy tilaan käsittelyssä. Hakemuksen liitteitä voi toimittaa viesti-toimintoa käyttäen annettuun määräaikaan mennessä. Myöhästyneet ja täydentämättömät hakemukset hylätään.

Lisätietoja asioinnista:

Jos valitset Tallenna luonnoksena, liitteet eivät tallennu hakemuksen mukana.

Kuka voi hakea?
Avustusta voivat hakea helsinkiläiset järjestöt, jotka toiminnallaan edistävät helsinkiläisten ulkomaalaistaustaisten henkilöiden kotoutumista. Kotoutumista edistävää toimintaa ovat esimerkiksi ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten työllisyyden, kouluttautumisen tai hyvinvoinnin tukeminen ja osallistumismahdollisuuksien lisääminen sekä yhdenvertaisten mahdollisuuksien rakentaminen.


Saatavilla olevat kielet:

suomi, ruotsi, englanti

Aiheeseen liittyvät palvelut:Palvelusta vastaa:

Keskushallinto

Suomeksi | På svenska » | In English »