Suoraan sisältöön

Asemakaavan muutos

Tontin omistaja tai haltija voi hakea muutosta voimassa olevaan asemakaavaan.

Asian käsittelyn eteneminen:

Muutosta haetaan Asemakaavan muutoshakemus -lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.

Mukaan on liitettävä todistus siitä, että omistaa tontin tai hallitsee tonttia, jota muutoshakemus koskee. Todistus voi olla esimerkiksi lainhuutotodistus tai oikeaksi todistettu kauppakirjan tai vuokrasopimuksen jäljennös.

Mukaan voi liittää karttapiirustuksen, jossa esitetään, mitä halutaan muuttaa.

Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa ottaa yhteyttä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavoitukseen ja neuvotella alueesta vastaavan asemakaavoittajan kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta.

Asemakaavoittajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan osoitteessa Kansakoulukatu 3, Helsinki 10. Alueesta vastaavan kaavoittajan yhteystiedot selviävät Lisätietoja-otsikon alta Kaavoittajien vastuualueet -linkistä.

Asemakaavan muutoshakemus lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät linkistä Lisätietoa-otsikon alta.

Maksut:

Maanomistajalta peritään muutosehdotuksen hyväksymisen jälkeen korvaus tarvittavien karttojen laatimisesta sekä kuulutuskustannuksista. Korvauksen suuruus riippuu muutosehdotuksen laatimiskustannuksista (linkki hinnastoon Lisätietoa-kohdassa).

Lisätietoja:

Pientalotontin tehokkuuden nosto 0,20:sta 0,25:een ei edellytä asemakaavan muuttamista, vaan se voidaan hoitaa poikkeusluvalla. Ohjeet ja tarvittavat lomakkeet ovat saatavissa rakennusvalvonnasta sekä rakennusvalvonnan verkkosivuilta

Tulostettavat lomakkeet:

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

JAA