Suoraan sisältöön

Asemakaavan muutos

Tontin omistaja tai haltija voi hakea muutosta voimassa olevaan asemakaavaan.

Asian käsittelyn eteneminen:

Muutosta haetaan Asemakaavan muutoshakemus -lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, jossa on vastaavat tiedot.

Mukaan on liitettävä seuraavat asiakirjat:

- Selvitys tontin omistus- tai hallintaoikeudesta (esim. lainhuutotodistus, vuokrasopimus, kauppakirja, jos lainhuuto on vireillä tai kaupan tekemisestä on alle 6 kuukautta).

- Valtakirja, mikäli hakemuksen allekirjoittaa muu kuin hakija. Valtakirjassa tulee olla kiinteistön kaikkien omistajien/haltijoiden allekirjoitukset ja nimen selvennykset. Valtakirjasta tulee selvitä kaikki toimenpiteet, joihin valtuutetulla on oikeus.

- Yhtiökokouksen pöytäkirja, mikäli hakijana on As Oy tai KOY. Yhtiökokouksen tulee päättää asemakaavamuutoksen hakemisesta.

- Kaupparekisteriote, mikäli hakijana on yhtiö. Asiakirja osoittaa, kenellä on yhtiön puolesta allekirjoitusoikeus.

- Maankäyttösuunnitelma eli piirustus, jossa esitetään, mitä halutaan muuttaa.

Ennen hakemuksen jättämistä suosittelemme ottamaan yhteyttä asemakaavoituspalveluun ja neuvottelemaan aluearkkitehdin kanssa muutoksen mahdollisuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Samalla voi tiedustella haettavan muutoksen korvauksen suuruudesta, aikatauluarviosta ja muista mahdollisista yksityiskohdista.

Asemakaavoittajat ovat tavattavissa sopimuksen mukaan osoitteessa Työpajankatu 8, Helsinki. Tapaamisaika tulee sopia etukäteen. Alueesta vastaavan kaavoittajan yhteystiedot selviävät Lisätietoja-otsikon alta Kaavoittajien vastuualueet -linkistä.

Jos haet kaavamuutosta kaupungin vuokratontille, ole ennen hakemuksen jättämistä yhteydessä kaupungin Maanhankinta-yksikköön. Maanhankitatiimin yhteystiedot löytyvät linkistä Lisätietoa-otsikon alta.

Asemakaavan muutoshakemus lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon. Kirjaamon yhteystiedot löytyvät linkistä Lisätietoa-otsikon alta.

Maksut:

Kaupungilla on oikeus periä hakijalta kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Jos hakija peruuttaa asemakaavahakemuksen kaavatyön aloittamisen jälkeen, laskutetaan tehdystä työstä.
Kaavoitusmaksu määräytyy hakemuksen saapumispäivänä voimassa olevan maksutaulukon mukaan.
(linkki hinnastoon Lisätietoa-kohdassa).

Lisätietoja:

Pientalotontin tehokkuuden nosto 0,20:sta 0,25:een ei edellytä asemakaavan muuttamista, vaan se voidaan hoitaa poikkeusluvalla. Ohjeet ja tarvittavat lomakkeet ovat saatavissa rakennusvalvonnasta sekä rakennusvalvonnan verkkosivuilta

Tulostettavat lomakkeet - Asemakaavan muutoshakemus. lomakkeet

Lisätietoja:
Asemakaavan muutoshakemuslomake on saatavissa pdf-muodossa. Täytetyn lomakkeen voi tallentaa omalle koneelle. Hakemus lähetetään sähköpostilla, faksilla tai postitse Helsingin kaupungin kirjaamoon. Hakemuksen voi toimittaa kirjaamoon myös henkilökohtaisesti.

Palvelusta vastaa:

Kaupunkiympäristön toimiala

Suomeksi | På svenska » | In English »