Kaupungin palvelut


Aihealue:

Kohderyhmä:

Asiointitapa:


Palvelut aakkosittain:  


Haun tulokset

Siirrettävän mainostelineen tai muun vastaavan sijoittamisesta ei peritä maksua, mutta ohjeita tulee noudattaa.
Lisää palvelusta...
Adoptioneuvontaa annetaan helsinkiläisille ja vantaalaisille. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta. Neuvontaa annetaan kotimaista, kansainvälistä ja perheen sisäistä adoptiota varten.
Lisää palvelusta...
Adoptioon liittyviä asioita voi olla tarve selvittää myöhemmin elämässä.
Lisää palvelusta...
Adoptiolasta toivovan tai lapsensa luovuttamista adoptioon harkitsevan, tulee hakeutua adoptioneuvontaan.
Lisää palvelusta...
Jos myyt tai välität elintarvikkeita niin, ettei toimijalla (sinulla tai yritykselläsi) ole varastoa Suomessa, sinun tulee tehdä elintarvikkeiden myynnin aloittamiseen, toiminnan muuttamiseen tai toimijan vaihtumiseen liittyvä ilmoitus.
Lisää palvelusta...
Helsingin aikuislukioissa voi opiskella monipuolisesti. Helsingissä on kolme aikuislukiota, joista Helsingin aikuislukio on kaupungin ylläpitämä. Lisäksi Tölö specialgymnasiumissa on ruotsinkielinen aikuiskoulutuslinja.
Lisää palvelusta...
Aikuissosiaalityön tiimissä uuden asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan ja sen pohjalta mietitään yhdessä palvelujen ja tuen tarve.
Lisää palvelusta...
Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, erikoisammattitutkinnon tai osan jostain tutkinnosta.
Lisää palvelusta...
Aikuisten ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön tavoitteena on edistää päihteettömiä elämäntapoja tiedon, itsearvioinnin ja varhaisen puheeksi oton keinoin.
Lisää palvelusta...
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyön toiminnan tavoitteena on vähentää päihteiden käyttöä ja edistää mielenterveyttä.
Lisää palvelusta...
Voit osallistua aikuisten perusopetukseen, jos et ole suorittanut peruskouluopintoja, peruskouluopintosi ovat jäänet kesken tai haluat korottaa peruskoulun päättötodistuksesi arvosanoja.
Lisää palvelusta...
Alkoholin käyttöä voi arvioida AUDIT -testin avulla, joka antaa omasta tilanteesta välittömän palautteen.
Lisää palvelusta...
Ilmoitus alkutuotantopaikasta tai ilmoitus alkutuotantotuotteiden kuljetuksesta.
Lisää palvelusta...
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kaupungin rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta, jos rakennusluvassa on edellytetty kokouksen pitämistä. Kokous pitää kutsua koolle ennen rakennustyön aloittamista. Kaikesta muusta luvanvaraisesta rakennustyöstä tai toimenpiteestä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus Helsingin rakennusvalvontaan, jos aloituskokousta ei tule kutsua koolle.
Lisää palvelusta...
Kun katualueella kaivetaan tai tehdään muuta työtä, kaupunki perii alueen käytöstä vuokraa.
Lisää palvelusta...
Ammatillisen peruskoulutuksen opiskeluaika on yleensä kolme vuotta. Tutkinnon jälkeen voi mennä töihin tai jatkaa opintoja korkeakoulussa.
Lisää palvelusta...
Valmentavassa koulutuksessa saa valmiudet hakeutua ammatilliseen peruskoulutukseen.
Lisää palvelusta...
Jos haluat opiskella suomen kieltä ja ammattia samalla, voit osallistua POLKU- tai BAANA -koulutukseen. POLKU on tarkoitettu kotoutumisasiakkaille. BAANA on kotoutumisajan ylittäneille asiakkaille.
Lisää palvelusta...
Ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus täyttää sähköinen terveyskysely, jonka perusteella arvioidaan terveystarkastuksen tarve ja kiireellisyys.
Lisää palvelusta...
Kaupungin myöntämiä lainoja koskevat asiat.
Lisää palvelusta...

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40   >JAA
27.04.2017 15:42