Suoraan sisältöön

Toimialat

Keskushallinto

Kaupunginkanslian tehtävänä on toimia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä sekä vastata kaupungin kehittämisestä. Vaihdenumero 09 310 1641. Yhteystiedot ja palaute

Toimialaan kuuluvia organisaatioita

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Vaihdenumero: 09 310 8600. Yhteystiedot ja palaute

Toimialan palvelualueet

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus, johon kuuluu suomenkielinen työväenopisto
 • ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, johon kuuluu ruotsinkielinen työväenopisto Arbis

Toimialaan kuuluvia organisaatioita

Kaupunkiympäristön toimiala

Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Vaihdenumero: 09 310 2611.  Yhteystiedot ja palaute

Toimialan palvelualueet

 • maankäyttö ja kaupunkirakenne
 • rakennukset ja yleiset alueet
 • palvelut ja luvat

Toimialaan kuuluvia organisaatioita

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Vaihdenumero: 09 310 1060. Yhteystiedot ja palaute

Toimialan palvelualueet

 • kulttuuri, sisältäen kulttuurikeskuksen, taidemuseo HAMin, kaupunginmuseon ja kaupunginorkesterin
 • kaupunginkirjasto
 • nuoriso
 • liikunta

Toimialaan kuuluvia organisaatioita

Sosiaali- ja terveystoimiala

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Vaihdenumero 09 310 5015. Yhteystiedot ja palaute

Toimialan palvelualueet

 • perhe- ja sosiaalipalvelut
 • terveys- ja päihdepalvelut
 • sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Tarkastusvirasto

Tarkastusvirasto arvioi suoraan kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Puhelinvaihde 09 310 43126. Yhteystiedot ja palaute31.01.2022 11:50