Toimialat

Keskushallinto
Kaupunginkanslian tehtävänä on toimia kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen yleisenä suunnittelu-, valmistelu- ja toimeenpanoelimenä sekä vastata kaupungin kehittämisestä. Vaihdenumero 09 310 1641. Yhteystiedot ja palaute

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Toimiala huolehtii kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Vaihdenumero: vaihdenumero: 09 310 8600. Yhteystiedot ja palaute

Kaupunkiympäristön toimiala
Toimiala huolehtii kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Vaihdenumero: 09 310 1691.  Yhteystiedot ja palaute

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala
Toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia hyvinvointiin, sivistymiseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Vaihdenumero: 09 310 1691. Yhteystiedot ja palaute

Sosiaali- ja terveystoimiala
Tomialan tehtävänä on tuottaa hyvinvointia, terveyttä ja sosiaalista turvallisuutta helsinkiläisille. Vaihdenumero 09 310 5015. Yhteystiedot ja palaute

Tarkastusvirasto
Tarkastusvirasto arvioi suoraan kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisena kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Puhelinvaihde 09 310 43126. Yhteystiedot ja palauteJAA
05.07.2017 16:06