Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo ja -selosteet / Förteckning över och beskrivning av datasystem

Tässä hakemistossa on luettelo Helsingin kaupungin tietojärjestelmistä ja julkisuuslain mukaiset Helsingin kaupungin tietojärjestelmäselosteet (laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999).

Viranomaisen on laadittava ylläpitämistään tietojärjestelmistä seloste, josta ilmenee tietojärjestelmän käyttötarkoitus ja siihen talletettavat tiedot (asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta, ). 

Virastot ja laitokset huolehtivat omien luettelotietojensa ja selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

I det här indexet ingår Helsingfors stads förteckning över datasystem, i enlighet med offentlighetslagen (621/1999).

Varje förvaltning eller inrättning ansvarar för riktigheten av sina förteckningar och beskrivningar och för att de är uppdaterade.

 

Tietojärjestelmäluettelo Förteckning av datasystem
Helsingin kaupungin tietojärjestelmäluettelo (xls, 265 kt) Helsingfors stads förteckning av datasystem
(på finska)
(tietojärjestelmäluettelon sisältö) (innehåll av datasystemförteckningen)
   
Tietojärjestelmäselosteet Beskrivningar av datasystem
Tarkastusvirasto Revisionskontoret
Tarkastusmuistioseloste  
Työajanseurantaseloste  
Keskushallinto Centralförvaltningen
Kaupunginkanslia Stadskansliet
ATO-seloste, asunto-ohjelmahanke  
Hel.fi-portaalin ylläpitoseloste, kaupungin verkkosivusto  
Heta-seloste, kaupungin tietovarasto: talous-, henkilöstö- ja kiinteistötietoa  
Ottolainat-seloste, kaupungin ja sen liikelaitosten ottamat lainat  
TARA-seloste, tytär- ja osakkuusyhteisöjen osavuosikatsaustietojen seuranta  
Unic Finance -seloste, RM- ja jvk-omistustukset  
Uutta Helsinkiä -portaali Portalen Nytt i Helsingfors
Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) Affärsverket byggtjänsten
Geosovellukset  
Kukkaviljelysovellus  
Proest 2000 -kustannus- ja tarjouslaskentasovellus  
Terra-mittaussovellukset  
Taloushallintopalveluliikelaitos Affärsverket ekonomiförvaltningstjänsten
Basware Financial Performance Management (FPM)  
Group Consolidation -seloste, kaupungin konsernitilinpäätös  
Kaupunkiympäristön toimiala Stadsmiljösektorn
Facta-kuntarekisterin kauppahintaosa -seloste (kiinteistövirasto/tonttiosasto) Facta-kommunregistrets köpeskillingsdel (fastighetskontoret/tomtavdelningen)
Maanvuokrajärjestelma-seloste (kiinteistövirasto/tonttiosasto) Arrendesystemet (fastighetskontoret/tomtavdelningen)
Tonttihakutietokanta-seloste (kiinteistövirasto/tonttiosasto) Databas för tomtansökan (fastighetskontoret/tomtavdelningen)
Tietojärjestelmäselosteet (rakennusvirasto)  
Liikenneliikelaitos Trafikaffärsverket
Abakus töidenhallintajärjestelmä -seloste  
Artturi lippuautomaattien seuranta -seloste  
Basware Invoice Processing (BIP) -seloste  
Flexim työajan seuranta -seloste  
Korjaamokirja-seloste  
Laakerien kuumeneminen -seloste  
Meridian, teknisten dokumenttien arkistointi -seloste  
Metku, metroratojen kunnossapito -seloste  
Metron raportointi -seloste  
Opus Capita, maksuliikenne -seloste  
Ryhti huolto ja kunnossapito -seloste  
SK3, Kemikaalien valvonta -seloste  
Suomenlinnan liikenteen lippuautomaatit -seloste  
Tasopyörämittari-seloste  
TOP, metrojunien, turvalaitteiden ja
ratasähkölaitteiden kunnossapito -seloste
 
Viiri City, raitiotien huoltokoneiden paikka- ja toimenpidetiedot -seloste  
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kultur- och fritidssektorn
PrettyLib-tietojärjestelmäseloste (kaupunginmuseo)  

 JAA
22.03.2018 17:49