Helsingin kaupungin rekisteriselosteet / Helsingfors stads registerbeskrivningar

Tässä hakemistossa ovat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) mukaiset Helsingin kaupungin rekisteriselosteet toimialoittain järjestettyinä. Kukin toimiala vastaa omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Detta register omfattar i EU:s allmänna dataskyddsförordning avsedda registerbeskrivningar för Helsingfors stad, ordnade förvaltningsvis. Varje sektor ansvarar för att deras egna registerbeskrivningar är riktiga och uppdaterad.


Tarkastusvirasto Revisionskontoret
Helsingin kaupungin lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri
              
Tarksastusviraston työajanseuranta ja muistioluettelo

Keskushallinto Centralförvaltningen
Kaupunginkanslia Stadskansliet
Antolainarekisteri

Asian- ja asiakirjahallinta

Avustusrekisteri

Helsingin väestötietojärjestelmä

Henkilöstöhallintorekisteri

Henkilöstökassa

Kaupunginkanslian asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri

Kaupunginkanslian kirjastoasiakkuuksien hallinta

Kaupunkikonsernin omistajatietorekisteri

Koulutuksenhallinnan rekisteri

Kunnalliskalenteri

Käyttäjätunnusten hallinta

Laskentarekisteri

Oikeuspalvelujen asiakasrekisteri  
Osallisuuden ja palautteiden rekisteri

Pääkaupunkiseudun toimipiste- ja palvelurekisteri

Rekrytoinnin rekisteri

Rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelutoiminnan rekisteri

Sähköisten asiointipalveluiden rekisteri

Talouden ja toiminnan suunnittelun ja seurannan rekisteri  
Tilan- ja turvallisuudenhallinta

Tilasto- ja tutkimustoiminnan tietorekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri

Yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen
Palvelukeskusliikelaitos Affärsverket servicecentralen
Hoivapalveluiden rekisteriseloste
Registerbeskrivning för tjänsterna inom vård och omsorg
Matkapalveluiden asiakasrekisteri
Klientregister för resetjänster
Ruokapalveluiden asiakasrekisteri
Klientregister för måltidstjänsterna
Rakentamispalveluliikelaitos (Stara) Affärsverket byggnadstjänsten
Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos Staran asiakasrekisteri

Mobilenote-tuotannonohjausjärjestelmän käyttäjä- ja paikkatietorekisteri

M-Reporting / Protieto.fi- tuotannonohjausjärjestelmän käyttäjä- ja paikkatietorekisteri

Paikannin.com- tuotannonohjausjärjestelmän ajoneuvojen ja työkoneiden paikka- ja työvaihetietorekisteri

Veronumero.fi–palvelun työntekijärekisteri

Taloushallintopalveluliikelaitos (Talpa) Affärsverket ekonomiförvaltningen
Basware Invoice Processing (BIP) -ostolaskujen käsittelyjärjestelmän käyttäjärekisteri

Finazilla budjetointi- ja raportointijärjestelmä, käyttäjien käyttöoikeuksien henkilörekisteri

Katso-tunnistuspalvelu

MepcoPro-järjestelmän palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnon henkilörekisteri

M2 matka- ja pienkuluhallinnan käyttäjien käyttöoikeuksien henkilötietorekisteri

Myyntilaskujen laskutietoarkisto vuosilta 2005-2011 ja käyttäjä- ja asiakastietojen henkilörekisteri

Myyntilaskujen verkkovälityspalvelun laskutietorekisteri ja käyttäjä- ja asiakastietojen henkilörekisteri

Procountor taloushallinnon järjestelmä, käyttäjien käyttöoikeuksien henkilörekisteri

TASA arkistojärjestelmä (max 13 vuotta säilytettävän aineiston arkistointi)

Työajan kohdentamisen henkilörekisteri

Työterveysliikelaitos Affärsverket företagshälsan
Potilastietorekisteri

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Fostrans- och utbildningssektorn
Ammatillisen koulutuksen opiskelijarekisteri

Helsingin kaupungin Vapaan sivistystyön rekisteri Helsingfors stads register för den fria bildningen
Lukiokoulutuksen opiskelijarekisteri

Perusopetuksen oppilasrekisteri

Rekisteri koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisestä

Rekisteri oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä

Yksityisten perhepäivähoitajien henkilörekisteri

Yksityisten sosiaalihuollon palveluntuottajien rekisteri perheiden palkkaamista työsopimussuhteisista hoitajista

Kaupunkiympäristön toimiala Stadsmiljösektorn
Ajoneuvojen siirto- ja korvauspäätösrekisteri

Ara-vuokra-asuntojen asukasvalintojen valvonnan asiakasrekisteri

Asumisoikeusnumeroiden ja -asuntojen asiakasrekisteri

Autohotellin asiakasrekisteri

HITAS-palvelujen asunto- ja omistajarekisteri

Kaupunkiympäristön toimialan asiakasviestinnän ja markkinoinnin rekisteri
Register över stadsmiljösektorns kundkommunikation och marknadsföring
Kehittäjäraadin ja yritysten yhteystietolistojen rekisteri

Maksullisen pysäköinnin ja pysäköintitunnusten asiakasrekisteri

Pysäköintivirhemaksurekisteri

Vuokra-asuntojen asukasvalintojen asiakasrekisteri

Liikenneliikelaitos Trafikaffärsverket
Autopaikkajärjestelmän asiakasrekisteri
Kundregister för bilplatssystemet
Helsingin ja Espoon kaupunkipyöräpalvelun asiakasrekisteri

HKL:n lakipalveluiden asiakasrekisteri

Liikennehenkilökunnan tietojärjestelmän (Winbus) hallintorekisteri

Liikennepeili-lehden jakelurekisteri
Utdelningsregister för tidskriften Liikennepeili
Liikenteenohjauksen OHJA-järjestelmän henkilörekisteri

Metro- ja raitioliikenteen ajoluparekisteri

Metro- ja kameravalvontajärjestelmän asiakasrekisteri

Palvelussuhdeasuntojärjestelmän rekisteri

Raide-Jokerin asiakaspalautteiden rekisteri

Raide-Jokerin henkilöstö- ja sidosryhmäviestinnän asiakasrekisteri

Raide-Jokerin osaamiskartoituskyselyn rekisteri

Pelastuslaitos Räddningsverket
Ensihoitoyksiköiden turvakameroiden tallennus

Materiaalihallinnon toiminnanohjaus

Operatiivisista yksiköistä saadun tilannekuvan tallennus

Operatiivisten henkilöresurssien suunnittelu

Operatiivisen toiminnan virvepuheryhmät

Palomiesten fyysisen työkyvyn seuranta

Palotarkastustoiminnan johtaminen ja kehittäminen

Pelastuskoulun hallinto

Riskianalyysi sekä tilasto- ja tutkimustoiminta

Varautumisen tehtävät

Vesisukellus

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Kultur- och fritidssektorn
Etsivän nuorisotyön asiakasrekisteri

HAM näyttelylainarekisteri

Helmet-kirjastojen asiakasrekisteriHelmet-kirjastojen asiakasrekisteri

Kaupunginmuseon kokoelmanhallintarekisteri

Kaupunginmuseon kuvapalvelurekisteri

Kaupunginorkesterin kummiperherekisteri

Kaupunginorkesterin teos- ja esitystietorekisteri

Kirjastopalvelujen asiakastyöasema- ja tulostusrekisteri

Kirjastopalvelujen infonäyttörekisteri

Kirjastopalvelujen Kotikirjaston asiakasrekisteri (Kotikirjasto)
 
Kirjastot.fi-emosivuston käyttäjärekisteri

Kohdennetun nuorisotyön Luotsin asiakasrekisteri

Kulttuuripalvelujen kanta-asiakas- ja sidosryhmärekisteri
 
Kulttuuripalvelujen tilavaraus- ja asiakasrekisteri

Kulttuuripalvelujen toimija- ja uutiskirjerekisteri
 
Liikuntapalvelujen asiakasrekisteri

Liikuntapalvelujen vuokrauksenhallintarekisteri

Nuorisopalvelujen harrastushakurekisteri

Nuorisopalvelujen jäsenkorttirekisteri

Nuorisopalvelujen kesätyösetelirekisteri

Rastila Camping asiakasrekisteri

Taidemuseon kokoelmahallintarekisteri (TAMU/Maria)
Tilanvaraus- ja tietokantarekisteri (Varaamo ja Respa)

Venepaikkojen varausrekisteri

Sosiaali- ja terveystoimiala Social- och hälsovårdssektorn
Iäkkäiden palvelut
Tjänster för äldre   
Kotihoidon rekisteri
Hemvårdens register
Lapsiperheiden palvelut
Tjänster för barnfamiljer
Lastensuojelu
Barnskydd
Perheoikeudelliset palvelut
Familjerättsliga tjänster
Potilasrekisteri
Patientregister
Päihdehuolto
Missbrukarvård
Työikäisten palvelut
Tjänster för personer i arbetsför ålder
Vammaispalvelut
HandikapptjänsterJAA
15.06.2018 15:25