Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin organisaatio

Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustossa on 85 vaaleissa valittavaa valtuutettua.

Kaupunginhallitus johtaa kaupunginvaltuuston alaisena kaupungin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kaupunginhallituksessa on 15 jäsentä.

Hallitus koostuu pormestarista, joka toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana, apulaispormestareista sekä valtuuston valitsemista jäsenistä, joiden toimikausi on kaksi vuotta.

Apulaispormestarit toimivat kaupungin neljän toimialan toimialalautakuntien puheenjohtajina. Toimialoilla on omat vastuualueensa, jotka kerrotaan alempana tällä sivulla.

Valtuusto valitsee pormestarin ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan joko valtuutetuista tai varavaltuutetuista. Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.

Kaupungin johtoryhmä käsittelee poliittisen ja operatiivisen toiminnan yhteensovittamista koskevia kysymyksiä kuten strategian toteuttamista ja edunvalvontaa sekä pormestarikunnan toimivaltaan kuuluvia kysymyksiä. Kaupungin johtoryhmä

Kaupunkistrategia

Organisaatiokaavio (klikkaa kuvaa suuremmaksi)
Tulostusversio
Kaupungin organisaatio (.pdf)

Helsingin kaupungin organisaatio 1.1.2019


Virkamiesjohtajina kansliapäällikkö ja toimialajohtajat

Keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö. Kutakin neljästä toimialasta johtaa toimialajohtaja. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Kansliapäällikkö ja toimialajohtajat toimivat pormestarin ja apulaispormestareiden alaisuudessa.

• Kaupungin kansliapäällikkö: Sami Sarvilinna
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja: Satu Järvenkallas
• Kaupunkiympäristön toimialajohtaja: Ville Lehmuskoski
• Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja: Laura Aalto
• Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja: Juha Jolkkonen
 

Toimialat jakautuvat palvelukokonaisuuksiin

Kukin toimiala jakautuu pienempiin palvelukokonaisuuksiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuudet:

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus, sisältäen suomenkielisen työväenopiston
 • ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, sisältäen Arbiksen

Kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonaisuudet:

 • maankäyttö ja kaupunkirakenne
 • rakennukset ja yleiset alueet 
 • palvelut ja luvat

Pelastuslaitos on toimialaan kuuluva palvelukokonaisuutta vastaava organisaatio, jolla on oma johtokuntansa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet:

 • kulttuuri, sisältäen HAM Helsingin taidemuseo, kaupunginmuseo, kaupunginorkesteri, kulttuurikeskukset ja kulttuurin edistäminen
 • kirjasto, sisältäen keskustakirjasto Oodi, aluekirjastopalvelut, kirjastoverkon yhteiset palvelut ja valtakunnalliset kehittämispalvelut
 • nuoriso, sisältäen itäinen, läntinen ja pohjoinen nuorisotyö
 • liikunta, sisältäen liikuntaan aktivointi, liikuntapaikat ja ulkoilupalvelut

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuudet:

 • perhe- ja sosiaalipalvelut
 • terveys- ja päihdepalvelut 
 • sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut


06.09.2022 16:32