Suoraan sisältöön

Muut kunnalliset säännöt / Stadens övriga kommunala regler

Asuntolainarahaston säännöt  
Asuntotuotantorahaston säännöt  
Eläkesääntö, työsopimussuhteiset  
Eläkesääntö, viranhaltijat  
Hallintosääntö Förvaltningsstadga
Helsingin kaupunkikonsernin harmaan talouden torjuntaohje Helsingfors stadskoncerns anvisning för bekämpning av grå ekonomi
Henkilöstökassan säännöt Stadgarna för intressekontoret
Innovaatiorahaston säännöt Stadgarna för innovationsfonden
Investointirahaston säännöt, Kamppi- Töölönlahti-alue  
Irtaimen omaisuuden luovutusohjeet  
Kielitaitosääntö  
Konserniohje Koncerndirektiv
Lainanlyhennysrahaston säännöt  
Leskieläke- ja kasvatusapusääntö  
Luottamushenkilöiden taloudelliset etuudet Förtroendevaldas ekonomiska förmåner
Lähiörahaston säännöt  
Metroliikennesääntö  
Polttoaineiden varmuusvarastorahaston säännöt  
Raitioliikennesääntö  
Rakennusjärjestys  
Satamajärjestys  
Terveydensuojelujärjestys  
Tilapäiset toimielimet, ohje  
Työterveys-liikelaitoksen toimintaperiaatteet Verksamhetsprinciper för affärsverket företagshälsa
Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston säännöt  
Vaakunan käyttöä koskevat ohjeet  
Vakuutusrahaston säännöt  
Viestinnän ohjeet
Vuokralaisdemokratia Hyresgästdemokrati
Ympäristönsuojelumääräykset  


05.12.2019 17:45