Suoraan sisältöön

Kaupungin johtoryhmä

Kaupungin johtoryhmä käsittelee poliittisen ja kaupungin käytännön toiminnan yhteensovittamista koskevia kysymyksiä. Näitä ovat muun muassa strategian toteuttaminen ja edunvalvonta sekä pormestarikunnan toimivaltaan kuuluvat kysymykset.

Lisäksi johtoryhmän käsiteltäviksi kuuluvat kaupungin organisaation ja operatiivisen toiminnan johtamiseen liittyvät kysymykset. Kaupungin johtoryhmä kokoontuu joka maanantai kello 12.15–14.45.


Johtoryhmän jäsenet:

Jan Vapaavuori

Jan Vapaavuori
pormestari
s. 1965, OKT
johtoryhmän puheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:

  • Euroopan investointi­pankin varapää­johtaja 2015-2017
  • elinkeino­ministeri 2012–2015
  • kansanedustaja 2003–2015

Sidonnaisuudet pdf
Curriculum Vitae

Sami Sarvilinna

Sami Sarvilinna
kansliapäällikkö
s. 1967, OTL, varatuomari, FM
johtoryhmän varapuheenjohtaja

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kaupungin kanslia­päällikkö 2017–
  • kaupungin­lakimies 2007–2016
  • oikeus­ministeriön hallitus­neuvos / hallitus­sihteeri 2000–2007

Sidonnaisuudet pdf
LinkedIn »

Mikko Aho

Mikko Aho
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
s. 1955, arkkit.

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kaupunki­ympäristön toimialajohtaja 2017–
  • suunnitteluviraston virastopäällikkö 2013–2017
  • Sipoon kunnan kehitysjohtaja 2008–2012

Sidonnaisuudet pdf
LinkedIn »

Nina Gros

Nina Gros
henkilöstöjohtaja
s. 1966, PsM

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kaupungin henkilöstöjohtaja 2019–
  • LähiTapiolan henkilöstö­johtaja 2017–2019
  • KPMG Finlandin henkilöstöjohtaja 2012–2017

Ei sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuutta
LinkedIn »

Juha Jolkkonen

Juha Jolkkonen
sosiaali- ja terveystoimen toimialajohtaja
s. 1969, MBA, LL

Keskeinen työkokemus:

  • Apotti oy:n hallituksen puheenjohtaja 2018–
  • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimiala­johtaja 2017–
  • sosiaali- ja terveys­viraston virasto­päällikkö 2016–2017

Sidonnaisuudet pdf
LinkedIn »

Marko Karvinen

Marko Karvinen
strategiapäällikkö
s. 1966, FM
johtoryhmän sihteeri

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kaupungin strategia­päällikkö 2008–
  • pääsuunnittelija 2006–2008
  • projekti­tehtävissä 1999–2006

Ei sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuutta
LinkedIn »

Liisa Kivelä

Liisa Kivelä
viestintäjohtaja
s. 1970, FM

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kaupungin viestintä­johtaja 2018–
  • Kone Oy:n viestintä­johtaja, ulkoisen viestinnän johtaja 2009–2018
  • Microsoft Oy:n viestintä­päällikkö 2008–2009

Ei sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuutta
LinkedIn »

Tommi Laitio

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
s. 1977, VTM

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala­johtaja 2017–
  • nuoriso­toimenjohtaja 2012–2017
  • Demos Helsingin tutkija 2009–2012

Sidonnaisuudet pdf
LinkedIn »

Stefan Loman, ei kuvaa

Stefan Loman
henkilöstön edustaja

Keskeinen työkokemus:

  • Puheenjohtaja, Helsingin yhteis­järjestö JHL

Ei sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuutta

Pia Pakarinen

Pia Pakarinen
kasvatuksen ja koulutuksen apulaispormestari
s. 1960, KTM, VTK, OKT

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin seudun kauppa­kamarin johtaja 2014–2017
  • Helsingin Yrittäjät ry:n ja HyPoint oy:n toimitus­johtaja 2011–2014
  • yrittäjä ja juristi-lingvisti käännös­toimisto PianCo oy 2000–

Sidonnaisuudet pdf
LinkedIn »

Liisa Pohjolainen

Liisa Pohjolainen
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
s. 1956, FM

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala­johtaja 2017–
  • opetus­toimen johtaja 2015–2017
  • opetus­viraston nuoriso- ja aikuiskoulutus­linjan johtaja 2009–2015

Sidonnaisuudet pdf

Tomi Sevander

Tomi Sevander
kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari
s. 1972, poliisin ja isännöitsijän ammattitutkinnot

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin poliisilaitos, päätoiminen pääluottamusmies 2018 (virkavapaalla)
  • Poliisien Vakuutuskassan toimitusjohtaja 2018–
  • Helsingin poliisilaitos, vanhempi konstaapeli 1996–2002, vanhempi rikoskonstaapeli 2002–

Sidonnaisuudet pdf
Curriculum Vitae

Marja-Leena Rinkineva.

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
s. 1964, varatuomari, OTK

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kaupungin elinkeino­johtaja 2011–
  • työ- ja elinkeino­ministeriön hallitus­neuvos 2008–2011
  • kauppa- ja teollisuus­ministeriön hallitus­neuvos 2003–2007

Sidonnaisuudet pdf
LinkedIn »

Tuula Saxholm

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
s. 1961, KTM

Keskeinen työkokemus:

  • Helsingin kaupungin va. kanslia­päällikkö 2016–2017
  • kaupungin rahoitus­johtaja 2014–
  • kaupungin talousarvio­päällikkö 2005–2013

Sidonnaisuudet pdf

Anni Sinnemäki

Anni Sinnemäki
kaupunkiympäristön apulaispormestari
s. 1973, HuK

Keskeinen työkokemus:

  • työministeri 2009–2011
  • Vihreän liiton puheen­johtaja 2009–2011
  • kansanedustaja 1999–2015

Sidonnaisuudet pdf
Curriculum Vitae

Sanna Vesikansa

Sanna Vesikansa
sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari
s. 1972, VTM

Keskeinen työkokemus:

  • Pelastakaa Lapset ry:n vaikuttamis­työn asiantuntija 2013–2017
  • THL:n kansain­välisten asiain yksikön projekti­päällikkö 2011–2014
  • YK:n väestö­rahaston Etiopian maatoimiston Programme Officer 2005–2007

Sidonnaisuudet pdf
LinkedIn »JAA
13.09.2019 16:27