Suoraan sisältöön

Helsingin kaupunkikonserni

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti.

Helsingin kaupunkikonsernin muodostavat Helsingin kaupunki ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta.

Helsingin kaupunkikonsernin muodostavat Helsingin kaupunki ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Yhteisö, jossa kunnalla on kirjanpitolaissa tarkoitettu määräysvalta, on kunnan tytäryhteisö. Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisöön rinnastetaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluva säätiö. Konsernitilinpäätökseen yhdistellään myös kuntayhtymät ja muut yhteisöt, joissa kaupunki on osakkaana tai jäsenenä.

Yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa sekä hoitamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja. Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on kaupunginvaltuuston kaupunkistrategia ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2021 kaupungin nettobudjetoituja yksiköitä, liikelaitoksia ja konserniyhteisöjä koskevat omistajapoliittiset linjaukset.16.09.2021 12:14

Konserniohjaus

Helsingin kaupunkikonsernin ohjaukseen kuuluvat ne yhtiöt, säätiöt, yhdistykset ja muut yhteisöt, joissa kaupungilla on määräysvaltaa.

Lisää konserniohjauksesta

Konsernijaosto

Konsernijaosto valvoo säätiöiden ja tytäryhteisöjen toimintaa.

Lisää konsernijaostosta