Suoraan sisältöön

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö

Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen.

Toimiala luo sosiaali- ja terveyspalvelujen keinoin edellytyksiä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja parantamiselle, edistää omatoimisuutta ja yhteisvastuullisuutta sekä ehkäisee ja vähentää sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia ja niiden haittavaikutuksia.

Toimiala huolehtii myös terveydenhuoltolain mukaisista terveyskeskuksen tehtävistä, sosiaali- ja terveystoimen laitosten lääkehuollosta sekä muusta sosiaali- ja terveystoimen velvoitteena olevasta lääkehuollosta.

Sosiaali- ja terveystoimiala toimii sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisuudessa. Sosiaali- ja terveyslautakunnalla on yksi jaosto.

Toimialajohtaja on Juha Jolkkonen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintasääntö, pdf-tiedosto (500 kt, pdf)  1.3.2022 alkaen.

Palvelukokonaisuudet:

  • perhe- ja sosiaalipalvelut
  • terveys- ja päihdepalvelut 
  • sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut

Katso palvelurakennekaavio16.06.2022 07:49