Helsingin kaupungin organisaatio

Vaaleilla valittava kaupunginvaltuusto on Helsingin korkein päättäjä. Valtuusto valitsee pormestarit ja apulaispormestarit vaalikaudeksi kerrallaan valtuutetuista tai varavaltuutetuista.

Pormestari toimii kaupunginhallituksen puheenjohtajana ja apulaispormestarit toimialalautakuntien puheenjohtajina sekä kaupunginhallituksen jäseninä. Pormestari ja apulaispormestarit ovat päätoimisia luottamushenkilöitä.Virkamiesjohtajina kansliapäällikkö ja toimialajohtajat

Virkamiehinä keskushallintoa johtaa kansliapäällikkö ja kutakin toimialaa toimialajohtaja. Kansliapäällikkö on toimialajohtajien esimies. Kansliapäällikkö ja toimialajohtajat toimivat pormestarin ja apulaispormestareiden alaisuudessa.

• Kaupungin kansliapäällikkö: Sami Sarvilinna
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja: Liisa Pohjolainen
• Kaupunkiympäristön toimialajohtaja: Mikko Aho
• Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja: Tommi Laitio
• Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja: Juha Jolkkonen
 

Toimialat jakautuvat palvelukokonaisuuksiin

Kukin toimiala jakautuu pienempiin palvelukokonaisuuksiin.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan palvelukokonaisuudet:

 • varhaiskasvatus ja esiopetus
 • perusopetus
 • lukio- ja ammatillinen koulutus, sisältäen suomenkielisen työväenopiston
 • ruotsinkielinen palvelukokonaisuus, sisältäen Arbiksen

Kaupunkiympäristön toimialan palvelukokonaisuudet:

 • maankäyttö ja kaupunkirakenne
 • rakennukset ja yleiset alueet 
 • palvelut ja luvat

Pelastuslaitos ja HKL-liikelaitos ovat toimialaan kuuluvia palvelukokonaisuutta vastaavia organisaatioita, joilla on omat johtokuntansa.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan palvelukokonaisuudet:

 • kulttuuri, sisältäen kulttuurikeskuksen, taidemuseo HAMin, kaupunginmuseon, kaupunginorkesterin ja kaupunginkirjaston
 • nuoriso 
 • liikunta

Sosiaali- ja terveystoimialan palvelukokonaisuudet:

 • perhe- ja sosiaalipalvelut
 • terveys- ja päihdepalvelut 
 • sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut


JAA
06.02.2018 11:36