Helsingin kaupungin kirjaamo

Helsingin kaupungilla on yksi yhteinen koko kaupunkia palveleva kirjaamo. Kirjaamo antaa tietoa vireillä olevien hallinnollisten asioiden käsittelyvaiheista ja päätöksistä koko käsittelyprosessin ajan. Kirjaamo hoitaa myös kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaulua, joka sijaitsee kaupungintalon ala-aulassa.

Avoinna:
arkisin klo 8.15-16
viikonloppuisin suljettu

Kirjaamon käyntiosoite:
Kaupungintalo
Pohjoisesplanadi 11-13, Helsinki 17

Kirjaamon postiosoite:
Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Viraston tai liikelaitoksen nimi
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Kirjaamon sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Fax +358 9 655 783

Kirjaamon palvelunumero: 09 310 13700JAA
26.09.2018 14:32