Suoraan sisältöön

Suunnitelmat

Ajankohtaiset suunnitelmat -sivulta löytyvät valmisteilla olevat kaavat ja liikennesuunnitelmat, joiden suunnitteluun voi osallistua juuri nyt. Sivulla ilmoitetaan myös yleisötilaisuuksista. Kaupungin karttapalvelussa voi tutustua kaavojen ja liikennesuunnitelmien suunnittelutilanteeseen. Palvelusta löydät myös hankkeiden suunnitteluaineiston.

Ajankohtaiset kaavat
Karttapalvelu

Liikennesuunnitteluun kuuluu kaikkien liikennemuotojen – joukkoliikenteen, autoliikenteen, pyöräilyn, kävelyn – ja pysäköinnin suunnittelu.

Liikennesuunnittelu

Aluesuunnitelmissa selvitetään viheralueiden palveluiden, rakenteiden ja varusteiden nykytila, kirjataan niiden parantamistarpeet sekä laaditaan kohteiden kiireellisyysjärjestys. Aluesuunnitelmassa määritellään yhteistyössä osallisten kanssa kullekin alueelle asetettavat luonnonhoidolliset tavoitteet. Kaikista rakennettavista ja peruskorjattavista puistoista laaditaan puistosuunnitelma. Niissä puiston kasvillisuus, kalusteet, pintamateriaalit ja valaistus saavat lopullisen paikkansa.

Alue- ja luonnonhoitosuunnitelmat

Linjastosuunnitelmat ovat joukkoliikennelinjaston kehittämistä koskevia suunnitelmia, jotka laaditaan joukkoliikenteen palvelutasotavoitteiden pohjalta. 

Linjastosuunnitelmat
Liikennelaitoksen suunnitelmat

Energianhankinnassa on tavoitteena hiilineutraali energianhankinta vuoteen 2050 mennessä. 

Kehittämissuunnitelmat

Vesihuollon kehittämissuunnitelman on laatinut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on yhteistyössä jäsenkuntien Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Vantaa vuosille 2013-2022

Vesihuollon kehittämissuunnitelmat

Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisessä maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksessa 2012-2015 sovittiin, että Helsingin seudulle laaditaan yhteinen maankäyttösuunnitelma, jossa sovitetaan yhteen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä liikennejärjestelmän kehittämisperiaatteet ja ratkaisut. 

Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma (pdf)
Seudulliset ennusteet ja suunnitelmat17.12.2020 16:05