Suoraan sisältöön

Helsingin kaupungin julkaisut

Kaupungin julkaisuja ja Helsinki-lehti löytyy jatkossa uudelta julkaisut.hel.fi-sivustolta.

Kaupungin julkaisuja 

Toimialat

Yhtiöt ja liikelaitokset  

Kuntayhtymät


Julkaisuluettelot

Kaupungin virastojen ja laitoksien julkaisut, joissa ei ole mukana toimintakertomuksia, esitteitä eikä lehtiä. Julkaisuja voi lainata tietokeskuksen kirjastosta, osoitteesta Siltasaarenkatu 18-20 A 5. kerros. Puh. 09 310 36377. Lisää aiheesta »

Julkaisuluettelot on koottu kaupungin tietopalveluiden sivuille.

Lehdet

Toiminta, talous ja pääkaupunkiseudun yhteistyö

Kaupungin vuosikertomukset

Helsingin kaupungin talousarviot, tilinpäätökset ja talouden seurantaraportit

Pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmä

Helsingin kaupungin asiakirjajulkisuuskuvaus

Kuvaus Helsingin kaupungin hallinnoimista tietovarannoista ja asiakasrekistereistä. Kuvauksella toteutetaan julkisuusperiaatetta. Asiakirjajulkisuuskuvaus on yksi tavoista avustaa tietopyyntöjen kohdistamisessa.

Asiakirjajulkisuus.hel.fi

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirja

Kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan siitä, miten tietosuojalainsäädännön velvoittamia toimenpiteitä toteutetaan kaupungilla.

Tietosuojakäsikirja

Kotikaupunkina Helsinki -ohjelma

Kotikaupunkina Helsinki -ohjelma 2012 sekä sen seurantaraportit

World Design Capital Helsinki 2012 -loppuraportit 

Loppuraportit suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.19.01.2022 14:03