Suoraan sisältöön

Kaupungin tarjouspyynnöt ja hankinnat

Helsingin kaupunki on Suomen suurimpia asiakkaita ja ostajia. Kaupungin tavaroiden ja palveluiden hankinnat yksityiseltä sektorilta ovat yli miljardi euroa vuodessa.

Kaupungin hankinnoista ja tietopyynnöistä ilmoitetaan verkossa HILMA-ilmoituskanavalla. HILMA:ssa ilmoitetaan ne Helsingin kaupungin hankinnat, jotka ylittävät suuruudeltaan kansallisen tai EU-kynnysarvon.

Tarjouskilpailuista ilmoitetaan lisäksi Tarjouspalvelu.fi-sivustolla, jossa kilpailuihin voi vastata sähköisesti. Kaupunginkanslia tekee tarjouskilpailuja keskitetysti, mutta toimialat, kuntayhtymät ja tytäryhtiöt tekevät niitä myös itse.

Kilpailutuskalenteriin on koottu keskushallinnon ja toimialojen kuluvana vuotena ja lähivuosina valmisteluun tulevia kilpailutuksia. 

Helsingin kaupungin tarjouspyynnöt ja hankinnat. Kuva: Helsingin kaupunki
Hankinnoista ilmoitetaan HILMA:ssa ja Tarjouspalvelu.fi-sivustolla.

Kaupungin tavoitteena on olla fiksu ostaja ja hyvä kumppani yrityksille. Helsinki kannustaa uusia ratkaisuja tarjoavia yrityksiä hakeutumaan yhteistyöhön kaupungin kanssa.

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät tarjoaa apua tarjouksen tekoon, mm. ESPD-lomakkeen käyttöön ja mahdollisiin ongelmiin.
Yhteystiedot: Pentti Komssi, hankintaneuvoja, +358 44 343 2045, pentti.komssi[at]yrittajat.fiJAA
05.12.2019 17:24