Turvallisuus- ja valmiusasioiden koordinointi

Kaupunginkansliaan kuuluvan turvallisuus- ja valmiusyksikön tehtävänä on koordinoida kaupungin yleisiä turvallisuusasioita ja olla aloitteellinen uusien ratkaisujen ja toimintamallien löytämiseksi. Yksikkö tekee läheistä yhteistyötä kaupungin virastojen ja liikelaitosten, Helsingin poliisilaitoksen, muiden kaupunkien ja kuntien, valtionhallinnon sekä järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Toiminnalla luodaan edellytyksiä turvalliseen ja viihtyisään kaupunkiin.

Yksikön keskeisimpiä toimintakokonaisuuksia ja -muotoja:

- Paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjaaminen Helsingissä. Paikallista turvallisuussuunnittelua toteutetaan laajana yhteistyönä kansallisen sisäisen turvallisuuden ohjelman painopistealueet huomioiden.

- Kaupungin jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen ohjaaminen sekä virastojen ja liikelaitosten kriisien hallitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden ja ennakkovalmistelujen ohjaaminen ja tukeminen.

- Kaupungin ja turvallisuusviranomaisten välinen yhteistyö. Yksikkö kehittää kaupungin ja valtionhallintoon kuuluvien turvallisuusviranomaisten yhteistyötä. Keskeisin yhteistoimintataho on Helsingin poliisilaitos.  Yksikössä työskentelee poliisitaustainen poliisikoordinaattori.

- Moniammatillisen yhteistyön tukeminen ja kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  Yksikkö tekee yhteistyötä nuorten kanssa työskentelevien viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

- Asukkaiden arkiturvallisuutta parantavien ja osallisuutta lisäävien toimintamallien (muun muassa turvallisuuskävelyt) kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

- Alueellisten verkostojen ja toimijoiden tukeminen tilanteissa, joissa tarvitaan monialaista yhteistyötä paikallisesti ilmenevien turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Lisäksi yksikkö toimii asiantuntijana kysymyksissä, jotka liittyvät virastojen ja liikelaitosten turvallisuustoiminnan kehittämiseen.JAA
06.04.2016 13:42