Suoraan sisältöön

Turvallisuus- ja valmius

Sofiankatu 2
00170 Helsinki
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1641
Toimipiste kartalla

Turvallisuus- ja valmiusasioiden koordinointi

Kaupunginkansliaan kuuluvan turvallisuus- ja valmiusyksikön tehtävänä on koordinoida kaupungin yleisiä turvallisuusasioita, ohjata kaupungin varautumista ja olla aloitteellinen uusien ratkaisujen ja toimintamallien löytämiseksi.

Yksikkö tekee läheistä yhteistyötä kaupungin toimialojen ja liikelaitosten, Helsingin poliisilaitoksen, Puolustusvoimien, muiden kaupunkien ja kuntien, valtionhallinnon sekä järjestöjen ja asukkaiden kanssa. Toiminnalla luodaan edellytyksiä turvalliseen ja viihtyisään kaupunkiin.

Yksikön keskeisimpiä toimintakokonaisuuksia ja -muotoja:

- Paikallisen turvallisuussuunnittelun ohjaaminen Helsingissä. Paikallista turvallisuussuunnittelua toteutetaan laajana yhteistyönä kansallisten periaatepäätösten ja toimintaohjelmien linjaukset huomioiden.

- Kaupungin jatkuvuudenhallinnan ja varautumisen ohjaaminen sekä keskushallinnon ja toimialojen kriisien hallitsemiseen tähtäävien toimenpiteiden ja ennakkovalmistelujen ohjaaminen ja tukeminen.

- Kaupungin ja turvallisuusviranomaisten välinen yhteistyö. Yksikkö kehittää kaupungin ja valtionhallintoon kuuluvien turvallisuusviranomaisten yhteistyötä. Keskeisin yhteistoimintataho on Helsingin poliisilaitos. Yksikössä työskentelee poliisitaustainen poliisikoordinaattori.

- Moniammatillisen yhteistyön tukeminen ja kehittäminen nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi.  Yksikkö tekee yhteistyötä nuorten kanssa työskentelevien viranomaisten ja järjestöjen kanssa.

- Asukkaiden arkiturvallisuutta parantavien ja osallisuutta lisäävien toimintamallien kehittäminen ja toteuttaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

- Alueellisten verkostojen ja toimijoiden tukeminen tilanteissa, joissa tarvitaan monialaista yhteistyötä paikallisesti ilmenevien turvallisuuteen ja viihtyisyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Lisäksi yksikkö toimii asiantuntijana kysymyksissä, jotka liittyvät kaupungin turvallisuustoiminnan kehittämiseen.17.12.2020 16:04