Suoraan sisältöön

Pelastuslaitos, Helsinki

Agricolankatu 15
00530 Helsinki
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1651
Toimipiste kartalla

Pelastustoiminta

Helsingin kaupungin pelastuslaitos vastaa palo- ja pelastustoiminnasta Helsingin kaupungin alueella 24 tuntia vuorokaudessa ympäri vuoden. Pelastustoimen alueen rajat ylittävästä yhteistoiminnasta on sovittu yhteistoimintasopimuksella Helsingin, Itä-, Keski- ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitosten kanssa.

Helsingin pelastuslaitoksen palvelutaso on määritelty palvelutasopäätöksessä. Toimintavalmius, kalusto, osaaminen ja henkilöstöresurssit on suunniteltu erilaisiin onnettomuusriskeihin. 

Pelastuslaitoksella on yhteensä yhdeksän pelastusasemaa eri puolilla kaupunkia, joista kahdeksan toimii ympäri vuoden. Suomenlinnan pelastusasema on avoinna vuosittain toukokuusta elokuun loppuun. Sammutus- ja pelastustehtäviin hätäkeskus hälyttää lähimmän pelastusyksikön, jollainen on kaikilla pelastusasemilla.

Tarvittaessa käytetään apuna Helsingin viittätoista sopimuspalokuntaa.

Toimi oikein onnettomuustilanteessa

Inhimilliset tekijät ovat syynä useimpiin tulipaloihin ja muihin onnettomuuksiin. Huolellisuus tulen käsittelyssä, varovaisuus liikenteessä ja onnettomuuksien ennalta ehkäisy on syytä jokaisen muistaa. 

Onnettomuustilanteessa jokaisella on lain mukaan velvollisuus pysähtyä onnettomuuspaikalle, ryhtyä kykyjen mukaisiin pelastustoimiin ja tehdä hätäilmoitus. Auta aina jos voit; sammuta palonalku, anna ensiapua, varoita, opasta ja soita hätänumeroon 112.

Hätänumeroon 112 on soitettava aina kiireellisissä, todellisissa hätätilanteissa hengen, terveyden, omaisuuden tai ympäristön ollessa  vaarassa tai jos on syytä epäillä näin olevan.

Kun soitat hätänumeroon 112: vastaa kysymyksiin, toimi annettujen ohjeiden mukaisesti ja  lopeta puhelu vasta, kun saat luvan.
Hätäkeskus

Ulkoiset pelastussuunnitelmat

Ulkoinen pelastussuunnitelma on pelastuslaitoksen laatima suunnitelma pelastuslain (379/2011) 48 §:ssä mainituilla alueilla tapahtuvia suuronnettomuuksia varten. Suunnitelmat tarkistetaan vuosittain ja päivitetään vähintään kolmen vuoden välein. Ulkoisiin pelastussuunnitelmiin liittyviä suuronnettomuusharjoituksia järjestetään vähintään kolmen vuoden välein. Lue lisää pelastussuunnitelmista.



24.03.2021 13:58