Paikallinen turvallisuussuunnittelu

Helsingin kaupungissa tehtävän turvallisuustyön keskeinen työkalu on kaupunkitasoinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa yhdistyvät turvallisuusongelmia ennalta ehkäisevä työ sekä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävä työ. 

Kaupungin turvallisuussuunnittelun tavoitteena on parantaa arjen turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää sekä lisätä ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta.

Turvallisuussuunnittelussa noudatetaan kaupungin johtajiston hyväksymiä paikallisen turvallisuussuunnittelun periaatteita, jotka tullaan päivittämään vuoden 2017 aikana. Turvallisuustyö voidaan jakaa kolmeen tasoon: strateginen taso (valtuuston strategiaohjelma), kaupunkitaso (kaupungin turvallisuussuunnitelma ja muut toimintaohjelmat) ja asuinaluekohtainen taso (kohdekohtaiset suunnitelmat ja verkostot).

Turvallisuusyhteistyön kokonaisuuteen Helsingissä kuuluvat myös lähisuhdeväkivallan ja tapaturmien ehkäisy. Kaupunginjohtaja asetti vuosiksi 2011-2014 erilliset moniammatilliset työryhmät lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi ja koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseksi. Tapaturmatyöryhmän loppuraportti käsiteltiin kaupungin johtajistossa joulukuussa 2014. Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä jatkaa toimintaansa vuosina 2015-2016.

Turvallisuuden edistäminen on osa kunnan perustehtäviä. Toimivat peruspalvelut sekä syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy lisäävät arjen turvallisuutta ja hyvinvointia.

 JAA
14.02.2017 10:45