Suoraan sisältöön

Turvallisuus- ja valmius

Sofiankatu 2
00170 Helsinki
PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1641
Toimipiste kartalla

Paikallinen turvallisuussuunnittelu

Helsingin kaupungissa tehtävän turvallisuustyön keskeinen työkalu on kaupunkitasoinen turvallisuussuunnitelma. Turvallisuussuunnitelmassa yhdistyvät turvallisuusongelmia ennalta ehkäisevä työ sekä järjestystä ja turvallisuutta ylläpitävä työ. 

Kaupungin turvallisuussuunnittelun tavoitteena on parantaa arjen turvallisuutta vähentämällä onnettomuuksien, tapaturmien, rikosten ja häiriöiden määrää sekä lisätä ihmisten turvallisuuden tunnetta ja luottamusta.

Turvallisuussuunnittelussa noudatetaan kaupungin johtajiston hyväksymiä paikallisen turvallisuussuunnittelun periaatteita. Turvallisuustyö voidaan jakaa kolmeen tasoon: strateginen taso (valtuuston strategiaohjelma), kaupunkitaso (kaupungin turvallisuussuunnitelma ja muut toimintaohjelmat) ja asuinaluekohtainen taso (kohdekohtaiset suunnitelmat ja verkostot). Turvallisuusyhteistyön kokonaisuuteen Helsingissä kuuluvat myös lähisuhdeväkivallan ja tapaturmien ehkäisy.

Turvallisuuden edistäminen on osa kunnan perustehtäviä. Toimivat peruspalvelut sekä syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy lisäävät arjen turvallisuutta ja hyvinvointia.

 22.03.2021 12:36