Suoraan sisältöön

Pelastuslaitos, Helsinki

Agricolankatu 15
00530 Helsinki
PL 112, 00099 Helsingin kaupunki
+358 9 310 1651
Toimipiste kartalla

Onnettomuuksien ehkäisy

Onnettomuuksien ehkäisy on kaupungin pelastustoimen keskeisimpiä tehtäviä (PeL 379/2011 42§). Näitä tehtäviä ovat onnettomuuksien yleinen ehkäisy yhteistyössä muiden viranomaisten, yhteisöjen ja asukkaiden kanssa, rakennusten turvallinen käyttö, viranomaisvalvonta, neuvonta, tulen sekä vaarallisten aineiden ja laitteiden huolellinen käsittely. 

Päivystys

Päivystävä palotarkastaja (puh. 310 31203) vastaa helsinkiläisten paloturvallisuutta koskeviin kysymyksiin arkisin 08.30-11.30 ja 12.00-15.30.

Palotarkastus

Palotarkastuksen tavoitteena on tukea omatoimista varautumista sekä valvoa pelastuslain noudattamista. Määräaikaiset palotarkastukset tehdään valvontasuunnitelman mukaisiin kohteisiin. Lue lisää palotarkastustoiminnasta.

Ilmoitus onnettomuusriskistä

Pelastuslaki velvoittaa viranomaisia, kuntaa ja julkisyhteisöjä ilmoittamaan havaitsemastaan palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä pelastusviranomaiselle. 

Palvelukartta

Tietoja kiinteistön suojelupiiristä, -lohkosta ja -alalohkosta, lähimmästä väestöhälyttimestä ja nuohouspiiristä löydät Helsingin kaupungin Palvelukartasta.18.05.2021 16:14