Kaupungin varautuminen

Helsingin kaupungin asema pääkaupunkina ja suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpänä paikallishallinnon toimijana edellyttää, että kaupunki huolehtii keskeisimpien palvelujensa toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.  

Helsingin kaupungin virastot ja liikelaitokset varmistavat toimintansa jatkuvuudenhallinnalla sekä muilla kriisien hallitsemiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Helsingin kaupunki on suunnitellut toimintamallit esimerkiksi sään ääri-ilmiöistä tai muista ennalta arvaamattomista tilanteista aiheutuviin häiriöihin.

Helsingin kaupunki ylläpitää tiivistä turvallisuusyhteistyön verkostoa valtionhallinnon viranomaisten kanssa.

Jatkuvuudenhallinta ja muu valmiutta parantava suunnittelu on Helsingin kaupunginjohtajan vastuulla ja toiminnan käytännön ohjaamisesta huolehtii kaupunginkanslia.

Helsingin kaupunkikonsernin varautumista ohjaa valmiusohje, joka on jaettu julkiseen sekä salassa pidettävään osaan.

 JAA
06.03.2017 18:08