Suoraan sisältöön

Kaupungin varautuminen

Helsingin kaupungin asema pääkaupunkina ja suomalaisen yhteiskunnan keskeisimpänä paikallishallinnon toimijana edellyttää, että kaupunki huolehtii keskeisimpien palvelujensa toimivuudesta kaikissa olosuhteissa.  

Helsingin kaupungin keskushallinto ja toimialat varmistavat toimintansa jatkuvuudenhallinnalla sekä muilla kriisien hallitsemiseen tähtäävillä toimenpiteillä.

Helsingin kaupunki ylläpitää tiivistä turvallisuusyhteistyön verkostoa valtionhallinnon viranomaisten kanssa.

Jatkuvuudenhallinta ja muu valmiutta parantava suunnittelu on kansliapäällikön vastuulla ja toiminnan käytännön ohjaamisesta huolehtii kaupunginkanslia.

Helsingin kaupunkikonsernin varautumista ohjaa valmiusohje, joka on jaettu julkiseen sekä salassa pidettävään osaan.

Valmiusohje  JAA
12.03.2019 14:57