Suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten henkilötiedot valtakunnallisissa rekistereissä


Varhaiskasvatustiedot

Kaikkien varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten tiedot kootaan kansalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda). Tietovarannon perustamisesta on säädetty varhaiskasvatuslaissa ja se on käytössä koko Suomessa.

Tietojen pohjalta edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Rekisterin ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Lisätietoja tallennettavista tiedoista ja käyttötarkoituksista Opetushallituksen verkkosivuilla.

Opetushallituksen tiedote (pdf)

Utbildningsstyrelsen meddelande (pdf)

National Agency for Education information (pdf)


Esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiedot

Koski-tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja sekä esiopetustiedot. Koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tiedot oppilaiden yksittäisestä opintosuorituksesta ja suoritetuista tutkinnoista KOSKI-palveluun vuodesta 2018 alkaen.

Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.

Lisätietoa Opetushallituksen sivuilla.

Omien tietojen ja lasten tietojen tarkistaminen

Koski- ja Varda-rekistereissä olevat tiedot on mahdollista tarkistaa Opintopolusta.

Valtaosa henkilötiedoista (sis. turvakieltotiedot) tulevat ajantasaisina väestötietojärjestelmästä.13.04.2021 13:30