Suoraan sisältöön

Lasten ja nuorten henkilötiedot valtakunnallisissa rekistereissä


Varhaiskasvatustiedot

Kaikkien varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten tiedot kootaan kansalliseen varhaiskasvatuksen tietovarantoon (Varda). Tietovarannon perustamisesta on säädetty varhaiskasvatuslaissa ja se otetaan käyttöön koko Suomessa.

Tietojen pohjalta edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Rekisterin ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Huoltajille tulee mahdollisuus nähdä palvelussa olevat tiedot, kun Opetushallitus avaa huoltajille pääsyn palveluun.

Lisätietoja tallennettavista tiedoista ja käyttötarkoituksista Opetushallituksen verkkosivuilla.

Opetushallituksen tiedote (pdf)

Utbildningsstyrelsen meddelande (pdf)

National Agency for Education information (pdf)


Esiopetuksen, perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiedot

Koski-tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja sekä esiopetustiedot. Koulutuksen järjestäjät ovat tallentaneet tiedot oppilaiden yksittäisestä opintosuorituksesta ja suoritetuista tutkinnoista KOSKI-palveluun vuodesta 2018 alkaen.

Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista.

Lisätietoa Opetushallituksen sivuilla.


Omien tietojen ja lasten tietojen tarkistaminen

Koski-palvelussa olevat tiedot on mahdollista tarkistaa Opintopolusta.

Vardassa olevien tietojen tarkistaminen on tulossa mahdolliseksi vuoden 2020 aikana.

Valtaosa henkilötiedoista (sis. turvakieltotiedot) tulevat ajantasaisina väestötietojärjestelmästä.JAA
23.03.2020 15:48