Toisluokkalaisen opas

Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1.–6. luokilla opiskellaan kahta tai kolmea kieltä äidinkielen lisäksi. Jokainen toisluokkalainen valitsee 3. luokalla alkavan ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen. Tärkeää tietoa toisluokkalaiselle löytyy seuraavista osioista:

Tärkeät päivämäärät vuonna 2018

  • 8.-16.1.2018 koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia. Niiden ajankohdat löytyvät koulujen kotisivuilta.
  • 18.1.2018 viimeinen päivä palauttaa soveltuvuuskoelomakkeet luokanopettajalle
  • 28.2.2018 mennessä painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet
  • 2.3.2018 mennessä soveltuvuuskokeiden tulokset postitetaan kotiin
  • 16.3.2018 viimeinen päivä perua oppilaspaikka painotetun opetuksen koulussa. Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa vastaan, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti painotetun opetuksen koulun rehtorille. Mikäli oppilas ei ota vastaan saamaansa paikkaa tai ei ole saanut paikkaa, huoltajan tulee varmistaa paikka lähikoulusta kirjallisesti viimeistään 19.3.2018.


JAA
23.10.2018 15:05