Toisluokkalaisen opas

Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1.–6. luokilla opiskellaan kahta tai kolmea kieltä äidinkielen lisäksi. Jokainen toisluokkalainen valitsee 3. luokalla alkavan ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen. Tärkeää tietoa toisluokkalaiselle löytyy seuraavista osioista:

Tärkeät päivämäärät vuonna 2017

A1-kielen valinta

  • 9.-17.1.2017 koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia. Niiden ajankohdat löytyvät koulujen kotisivuilta.
  • 19.1.2017 viimeinen päivä palauttaa kielivalintalomake omalle luokanopettajalle

Painotettuun opetukseen hakeminen

  • 9.-17.1.2017 koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia. Niiden ajankohdat löytyvät koulujen kotisivuilta.
  • 19.1.2017 viimeinen päivä palauttaa soveltuvuuskoelomakkeet luokanopettajalle
  • 31.1.-3.3.2017 painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet
  • 3.3.2017 mennessä soveltuvuuskokeiden tulokset postitetaan kotiin
  • 17.3.2017 viimeinen päivä perua oppilaspaikka painotetun opetuksen koulussa. Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa vastaan, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti painotetun opetuksen koulun rehtorille. Mikäli oppilas ei ota vastaan saamaansa paikkaa tai ei ole saanut paikkaa, huoltajan tulee varmistaa paikka lähikoulusta kirjallisesti viimeistään 20.3.2017.


JAA
02.06.2017 09:55