Suoraan sisältöön

Toisluokkalaisen opas

Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! 1.–6. luokilla opiskellaan kahta tai kolmea kieltä äidinkielen lisäksi. Jokainen toisluokkalainen valitsee 3. luokalla alkavan ensimmäisen vieraan kielen eli A1-kielen. Tärkeää tietoa toisluokkalaiselle löytyy seuraavista osioista:

Tärkeät päivämäärät vuonna 2019

  •  9.-17.1. koulut järjestävät tiedotustilaisuuksia. Niiden ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
  • 25.1. oppilaan huoltajat toimittavat painotetun opetuksen hakulomakkeen siihen kouluun, jonne oppilas pyrkii ensisijaisesti 25.1. mennessä.
  • 28.1.-6.2. painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.
  • 1.3. mennessä oppilaaksiottopäätös postitetaan kotiin.
  • 18.3. huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 18.3. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan. Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella saamaansa paikkaa vastaan, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti painotetun opetuksen koulun rehtorille. Mikäli oppilas ei ota vastaan saamaansa paikkaa tai ei ole saanut paikkaa, huoltajan tulee olla yhteydessä lähikouluun.


JAA
06.12.2019 01:42