Suoraan sisältöön

Tervetuloa kouluun -opas

Koulun aloittamisen liittyvää tärkeää tietoa löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saa lisätietoa lapsen omasta lähikoulusta ja sen kotisivuilta. Sieltä saa myös tiedot mahdollisista tiedotustilaisuuksista. Painotettua, kaksikielistä ja englanninkielistä opetusta järjestävät koulut tiedottavat omilla kotisivuillaan soveltuvuuskokeista ja niiden ajankohdista.

Tärkeät päivämäärät

 • 14.11.2022-13.1.2023 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Ajankohdat löytyvät koulujen kotisivuilta.
 • 9.-29.1.2023 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ilmoitetaan oppivelvollisuusilmoituksella, joka postitetaan lapsen kotiosoitteeseen 4.1.2023 alkaen. 
 • 9.-29.1.2023 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella.
 • 17.-31.1.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajien kuulemiseen erityisen tuen päätöstä varten, kun kyseessä on erityisen tuen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai lähikoulun erityisluokalla.
 • ke 25.1.2023 Ilmoittautuminen omalla lähikoululla klo 8.00-10.00. Ottakaa oppivelvollisuusilmoitus mukaan.
 • su 29.1.2023 Kouluun ilmoittautuminen päättyy. Jos hakemus edellyttää kaikkien huoltajien suostumusta, suostumusten tulee olla annettuna hakuajan päättymiseen mennessä.
 • ma 30.1.2023 alkaen. Jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsen lähikouluun, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin. Oman asuinosoitteen mukainen lähikoulu löytyy  palvelukartalta. Jos muutatte Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluatte hakea lapselle paikkaa englanninkielisestä tai laajamittaisesta kaksikielisestä opetuksesta, ottakaa yhteyttä kyseistä opetusta järjestävään kouluun.
 • 1.-17.2.2023 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa, kun kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa tai tuetussa erityisluokassa
 • pe 3.3.2023 Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.
 • 6.3.–1.5.2023 Iltapäivätoiminnan hakuaika. Iltapäivätoiminnan päätökset postitetaan kotiin heinäkuussa 2023.
 • pe 31.3.2023 Opetuksen järjestämiseen liittyvien lisätietojen antaminen Astissa päättyy.
 • to 10.8.2023 Syyslukukauden ensimmäinen koulupäivä

På svenska

In English13.12.2022 14:51