Suoraan sisältöön

Tervetuloa kouluun -opas

Koulun aloittamisen liittyvää tärkeää tietoa löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saa lisätietoa lapsen omasta lähikoulusta ja sen kotisivuilta. Sieltä saa myös tiedot mahdollisista tiedotustilaisuuksista. Painotettua opetusta järjestävät koulut tiedottavat omilla kotisivuillaan soveltuvuuskokeista ja niiden ajankohdista.

Tärkeät päivämäärät

  • 15.11.2021-15.1.2022  Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvallisuus- ja hygieniaohjeita sekä ohjeita kokoontumisrajoituksista. Ajankohdat löytyvät koulujen kotisivuilta.
  • 5.-30.1.2022 Sähköinen kouluun ilmoittautuminen osoitteessa asti.hel.fi. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi -palvelun kautta ke 5.1.2022 alkaen.
  • 5.-30.1.2022 Hakuaika painotettuun, englanninkieliseen ja laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella.
  • 17.-27.1.2022 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajien kuulemiseen erityisen tuen päätöstä varten, kun kyseessä on erityisen tuen järjestämisestä muun opetuksen yhteydessä tai lähikoulun erityisluokalla.
  • 26.1.2022 Ilmoittautuminen omalla lähikoululla klo 8.00-10.00. Ottakaa oppivelvollisuusilmoitus mukaan.
  • 31.1.2022 Jos perhe muuttaa Helsinkiin ilmoittautumisen päättymisen jälkeen ja haluaa lapsen lähikouluun, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin, joka tekee oppilaaksiottopäätöksen. Oman asuinosoitteen mukainen lähikoulu löytyy palvelukartalta.
  • 1.-28.2.2022 Rehtori kutsuu tulevan oppilaan ja huoltajat kuulemiseen ennen erityisen tuen päätöksen tekoa, kun kyseessä on erityisen tuen järjestäminen erityiskoulussa, pidennetyn oppivelvollisuuden erityisluokassa tai tuetussa erityisluokassa
  • 4.3.2022 Koulu postittaa oppilaaksiottopäätöksen oppilaan kotiin. Päätös erityisestä tuesta erityisluokalla postitetaan kotiin.
  • 21.3.−22.4.2022 Iltapäivätoiminnan hakuaika.


På svenska

In English15.11.2021 16:43