Suoraan sisältöön

Ulkokuntalaiset oppilaat

Muissa kunnissa asuvia oppilaita voidaan ottaa helsinkiläisiin kouluihin, jos niissä on tilaa Helsingissä asuvien oppilaiden jälkeen. Tällöin noudatetaan toissijaisia oppilaaksioton perusteita. Painotettuun opetukseen pääseminen edellyttää lisäksi, että oppilas on suorittanut kyseisen aineen soveltuvuuskokeen hyväksytysti.

Ruotsinkielisillä oppilailla, joiden kotikunta ei tarjoa ruotsinkielistä opetusta, on oikeus päästä Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen. Tällöin kotikunnalla on oltava ensisijaista koulunkäyntiä koskeva sopimus Helsingin kaupungin kanssa.
 06.12.2019 01:44