Suoraan sisältöön

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, hallinto

Töysänkatu 2 D
00510 Helsinki
PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki
Toimipiste kartalla

Oppilaaksiotto

Helsinki on jaettu oppilaaksiottoalueisiin. Kaupunki osoittaa jokaiselle lapselle koulupaikan hänen oman alueensa peruskoulusta, joka on niin sanottu lähikoulu. Kotia lähinnä sijaitseva koulurakennus ei ole välttämättä lapsen lähikoulu. Lapsen lähikoulun voi tarkistaa Palvelukartalta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.

Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen suomen tai ruotsin kielen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, huoltaja ilmoittaa oppilaan valmistavaan opetukseen. Valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Lähikouluun otetaan aina ensisijaisesti oman alueen oppilaat. Jos tilaa on, myös muualta tulevia voidaan ottaa. Tällöin huoltaja vastaa oppilaan mahdollisista kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Tietyin perustein lapsella on oikeus päästä muuhun kuin lähikouluun. Perusteet liittyvät kielten opiskeluun, kielikylpyyn tai terveydellisiin tai muihin erityisiin syihin.

Englanninkielinen, kaksikielinen tai painotettu opetus

Koulut voivat tarjota englanninkielistä, kaksikielistä tai painotettua opetusta, joihin oppilaat valitaan soveltuvuuskokeen perusteella koko kaupungin alueelta. 

Jos oppilas haluaa myöhemmin vaihtaa takaisin lähikouluun, sinne pääsee vain, jos koulussa on tilaa.

Oppilaaksioton perusteet 

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielisen jaoston päätös 26.10.2021 (PDF)

Liite: Oppilaan koulupaikan määräytyminen ja oppilaaksioton perusteet suomenkielisessä perusopetuksessa 1.1.2022 alkaen (PDF)

Perusteet ovat saatavilla myös kouluista ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta.20.05.2022 16:22