Mitä peruskoulun jälkeen?

Peruskoulun suorittanut voi hakea joko ammatillisiin tai lukio-opintoihin. Hakeminen tapahtuu yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa. Keväällä haetaan syksyllä alkaviin koulutuksiin ja syksyllä tammikuussa alkaviin koulutuksiin.

Opintoihin haetaan peruskoulun päättötodistuksella. Joidenkin oppiaineiden, esimerkiksi musiikin, oppimäärä opiskellaan usein jo 7. luokalla kokonaan loppuun. Näin oppiaineesta saatu arvosana jää voimaan päättötodistukseen.

Jos maahanmuuttajataustaisen nuoren kielitaito ei vielä riitä toisen asteen opintoihin siirtymiseen, hän voi hakea lukioon valmistavaan koulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen. Lisätietoa valmistavista koulutuksista saa sivun alalaidan linkkien kautta.

Tietoa koulutuksista ja hakemisesta saa Opintopolku.fi –palvelusta. Jatko-opintomahdollisuuksia käsitellään 8.- ja 9.-luokilla oppilaanohjauksen tunneilla.JAA
21.11.2017 14:00