Mitä peruskoulun jälkeen?

Peruskoulun suorittanut voi hakea joko ammatillisiin tai lukio-opintoihin. Opintoihin haetaan yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa. Keväällä haetaan syksyllä alkaviin koulutuksiin ja syksyllä tammikuussa alkaviin koulutuksiin.

Opintoihin haetaan peruskoulun päättötodistuksella. Joidenkin oppiaineiden, esimerkiksi musiikin, oppimäärä opiskellaan usein jo 7. luokalla kokonaan loppuun. Näin oppiaineesta saatu arvosana jää voimaan päättötodistukseen.

Jos maahanmuuttajataustaisen nuoren kielitaito ei vielä riitä toisen asteen opintoihin siirtymiseen, hän voi hakea lukioon valmistavaan koulutukseen tai ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavaan koulutukseen.

Tietoa koulutuksista ja hakemisesta saa Opintopolku.fi –palvelusta. Jatko-opintomahdollisuuksia käsitellään 8.- ja 9.-luokilla oppilaanohjauksen tunneilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvontaJAA
07.09.2018 13:48