Suoraan sisältöön

Mitä peruskoulun jälkeen?

Peruskoulun suorittanut voi hakea joko ammatillisiin tai lukio-opintoihin.

Lukioihin haetaan yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ympäri vuoden. Yhteishaussa hakevat peruskoulunsa päättävät, ylioppilaat ja muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat. Kaikki muut hakevat jatkuvassa haussa.

Jos maahanmuuttajataustaisen nuoren kielitaito ei vielä riitä toisen asteen opintoihin siirtymiseen, hän voi hakea lukioon valmistavaan koulutukseen tai toisen asteen koulutukseen valmistavaan koulutukseen.

Tietoa koulutuksista ja hakemisesta saa Opintopolku.fi –palvelusta. Jatko-opintomahdollisuuksia käsitellään opojen ja opettajien kanssa 7.- ja 9.-luokilla.

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta27.04.2020 11:12