Suoraan sisältöön

Mitä peruskoulun jälkeen?

Peruskoulun suorittanut voi hakea joko ammatillisiin tai lukio-opintoihin.

Lukioihin haetaan yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ympäri vuoden. Yhteishaussa hakevat peruskoulunsa päättävät, ylioppilaat ja muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat. Kaikki muut hakevat jatkuvassa haussa.

Tutustu myös mahdollisuuksiin opiskella mahdollisuuksiin lukio- tai ammatillisia opintoja eri kielillä.

Tietoa koulutuksista ja hakemisesta saa Opintopolku.fi –palvelusta. Jatko-opintomahdollisuuksia käsitellään opojen ja opettajien kanssa 7.- ja 9.-luokilla.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa yhdistyvät aiemmat toiselle asteelle valmentavat koulutukset eli perusopetuksen lisäopetus (kymppiluokka), lukioon valmistava koulutus (LUVA) ja tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Uusi TUVA-koulutus alkaa 1.8.2022.

TUVA-koulutukseen voi osallistua opiskelija, joka tarvitsee valmentavaa koulutusta. Koulutus kestää enintään 38 viikkoa. Opiskelija voi kuitenkin siirtyä lukioon tai ammatillisiin opintoihin heti, kun on saavuttanut riittävät valmiudet ja tietää, mitä haluaa opiskella. TUVA tarjoaa hyvän väylän lukiokoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen tai työelämään.

 TUVA-koulutuksessa voi 

- tarkentaa suunnitelmia jatko-opinnoista

- korottaa perusopetuksen arvosanoja

- opiskella osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta.

 Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma hänen valmiuksiensa ja tavoitteidensa perusteella.

Lisätietoa:

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta
01.07.2022 10:51