Suoraan sisältöön

Mitä peruskoulun jälkeen?

Peruskoulun suorittanut voi hakea joko ammatillisiin tai lukio-opintoihin.

Lukioihin haetaan yhteishaussa Opintopolku.fi-palvelussa.

Ammatilliseen koulutukseen voi hakea ympäri vuoden. Yhteishaussa hakevat peruskoulunsa päättävät, ylioppilaat ja muut ilman toisen asteen tutkintoa olevat. Kaikki muut hakevat jatkuvassa haussa.

Tutustu myös mahdollisuuksiin opiskella mahdollisuuksiin lukio- tai ammatillisia opintoja eri kielillä.

Tietoa koulutuksista ja hakemisesta saa Opintopolku.fi –palvelusta. Jatko-opintomahdollisuuksia käsitellään opojen ja opettajien kanssa 7.- ja 9.-luokilla.

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus (TUVA)

Jos maahanmuuttajataustaisen nuoren kielitaito ei vielä riitä toisen asteen opintoihin siirtymiseen, hän voi hakea lukioon tai ammatillisiin opintoihin valmistavaan TUVA-koulutukseen.

Lisätietoa:

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta
22.06.2022 09:35