Suoraan sisältöön

Valmistava opetus

Perusopetukseen valmistavaa opetusta tarjotaan 6-17-vuotiaille maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomenkielisessä esi- ja perusopetuksessa.

Valmistavan opetuksen aikana opiskellaan suomen kieltä sekä tarvittavia valmiuksia perusopetusta varten. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma, jossa määritellään tavoitteet valmistavalle opetukselle.

Valmistavaa opetusta on oppilaan iästä riippuen 24–26 tuntia viikossa enintään yksi vuosi valmistavan opetuksen aloittamisesta. Tähän sisältyy esiopetuksessa annettu valmistava opetus. Oppilaalla on myös oikeus siirtyä perusopetuksen oppilaaksi jo ennen vuoden täyttymistä, jos hän pystyy seuraamaan suomenkielistä perusopetusta.

Esi- ja alkuopetusikäisten valmistava opetus lähipäiväkodissa ja lähikoulussa

Esi- ja alkuopetusikäisten (6-8 –vuotiaiden) valmistava opetus järjestetään omassa lähipäiväkodissa tai lähikoulussa suomenkielisessä opetusryhmässä. Valmistavan opetuksen päätyttyä lapsi jatkaa samassa opetusryhmässä perusopetuksen oppilaana.

Ryhmämuotoinen valmistava opetus kaupungin kouluissa

Valmistavaa opetusta tarvitsevat 9-17 –vuotiaat oppilaat opiskelevat omissa valmistavan opetuksen ryhmissä. Samalla oppilaat osallistuvat kykyjensä mukaan eri oppiaineiden perusopetuksen oppitunneille. Valmistavan opetuksen ryhmiä ei ole joka koulussa.

Oppilaille pyritään löytämään ryhmä mahdollisimman läheltä kotia tai hyvien kulkuyhteyksien päästä. Valmistavan opetuksen päätyttyä oppilas siirtyy omaan lähikouluun. Oppilaan huoltaja voi myös hakea koulupaikkaa siitä koulusta, jossa valmistava opetus on käyty.

Valmistavaan opetukseen ilmoittautuminen

Huoltaja ilmoittaa kouluikäisen lapsensa valmistavaan opetukseen lomakkeella. Lomakkeen voi täyttää myös koulussa, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnassa sekä lähettää postitse valmistavan opetuksen suunnittelijalle tai sähköpostitse osoitteeseen valmistavaopetus@hel.fi.

Esiopetusikäisille on oma lomakkeensa, joka toimitetaan päiväkotiin. Valmistavasta esiopetuksesta perusopetukseen siirtyvä lapsi ilmoitetaan muiden koulutulokkaiden tavoin kouluun tammikuussa. Lomakkeet

Oppivelvollisuusiän ylittäneiden valmistava opetus

Ammatilliseen koulutukseen tai lukioon hakeville maahanmuuttajanuorille järjestetään toisen asteen opintoihin valmistavaa opetusta (VALMA ja LUVA). Lukioon valmistavaan opetukseen hakeutuvalla on oltava peruskoulun päättötodistus tai peruskoulun oppimäärää vastaavat tiedot.

Oppivelvollisuusiän ylittäneen nuoren (17 vuotta) kannattaa myös vierailla Helsingin kaupungin Ohjaamossa, jossa tarjotaan ilman työ- ja opiskelupaikkaa oleville nuorille yksilöllistä tukea sekä ohjataan tarvittaessa erilaisen koulutuksen, työllistymisen ja kuntoutuksen palveluiden piiriin. Ohjaamo palvelee Kampissa, osoitteessa Fredrikinkatu 48.JAA
18.03.2020 14:17