Suoraan sisältöön

Valmistava opetus

Valmistava opetus on tarkoitettu 6–17-vuotiaille lapsille, jotka eivät vielä osaa tarpeeksi suomea perusopetuksen aloittamiseksi. Valmistavassa opetuksessa opiskellaan enimmäkseen suomen kieltä ja tutustutaan suomalaiseen kouluun. Jokaiselle oppilaalle tehdään oma valmistavan opetuksen suunnitelma eli opinto-ohjelma.

Valmistavaa opetusta toteutetaan eri tavoilla. Lapsen ikä määrää, millaiseen valmistavaan opetukseen hän osallistuu. Opetusta on 24–26 tuntia viikossa. Opetuksen tavoitteena on kehittyvä alkeiskielitaito, jotta oppilas selviytyy suomen kielellä tutuissa arkisissa tilanteissa.

Valmistavassa opetuksessa saa opiskella enintään yhden kalenterivuoden ajan. Valmistava opetus voi päättyä jo ennen sitä, jos oppilas pystyy seuraamaan suomenkielistä opetusta. Opettaja arvioi lapsen osaamisen.

Valmistavaa opetusta on mahdollista saada myös ruotsinkielellä. Ruotsinkieliseen valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua ottamalla suoraan yhteyttä kouluun.

Valmistava opetus 6-vuotiaille

Lapsi osallistuu esiopetukseen vuoden ennen koulun aloittamista. Esiopetusta annetaan päiväkodissa. Esiopetuksessa annetaan myös valmistavaa opetusta. Se on osa muuta opetusta ja toimintaa.

Valmistava opetus 7–8-vuotiaille

Sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, hän aloittaa koulun. Ensimmäisellä ja toisella luokalla oppilaat opiskelevat omassa lähikoulussaan. Valmistava opetus on osa muuta opetusta. Kun valmistava opetus päättyy, lapsi jatkaa samassa opetusryhmässä perusopetuksen oppilaana.

Valmistava opetus 9–17-vuotiaille

9–17-vuotiaat oppilaat saavat valmistavaa opetusta omissa valmistavan opetuksen ryhmissään. Ryhmiä ei ole kaikissa kouluissa. Jokaiselle oppilaalle yritetään löytää ryhmä mahdollisimman läheltä omaa kotia tai hyvien kulkuyhteyksien päästä. Valmistavan opetuksen aikana oppilaat osallistuvat myös koulun muiden luokkien tunneille.  

Valmistavan opetuksen ryhmissä opiskellaan enimmäkseen suomen kieltä. Lisäksi opiskellaan muita oppiaineita.

Jos valmistavan opetuksen ryhmä ei ole oppilaan lähikoulussa, oppilas siirtyy omaan lähikouluunsa, kun valmistava opetus päättyy. Huoltaja voi myös hakea koulupaikkaa valmistavan opetuksen koulusta.

Suunnittelijan yhteystiedot

Hannaleena Maarianvaara
puhelin: 09 3102 8105
valmistavaopetus@hel.fi
PL 51300
00099 Helsingin kaupunki

Koulu tutuksi -opas

Usein kysytyt kysymykset

07.01.2021 11:05