Suoraan sisältöön

Yleistä hakeutumisesta

Yleistä tietoa englanninkieliseen ja kaksikieliseen perusopetukseen hakeutumisesta:

 • Kaikki halukkaat voivat hakea, mutta paikkoja on rajoitetusti.
 • Kaikkien hakijoiden on osallistuttava soveltuvuuskokeeseen.
 • Soveltuvuuskokeessa on etukäteen määritelty minimipistemäärä, joka hakijan täytyy vähintään saavuttaa suorittaakseen kokeen hyväksytysti. Kokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat asetetaan soveltuvuuskokeen pistemäärien mukaiseen järjestykseen, ja oppilaspaikat täytetään tässä järjestyksessä.
 • Hakeminen on mahdollista vain ilmoitettuina hakuajankohtina (tiedot ajankohtaisista ja tulevista hakuajoista löydät Hakuajat erikieliseen opetukseen -sivulta)
 • Hakuja on kaksi: varsinainen haku ja vapaiksi jääneiden paikkojen täydennyshaku
 • Varsinainen haku koskee vuosiluokkia 1 ja 7, ja näille vuosiluokille täytetään kokonaiset uudet opetusryhmät. Tämä haku koskee syksyllä alkavaa koulutusta ja tapahtuu jo edellisen lukuvuoden syksyllä tai alkuvuodesta.
 • Täydennyshaku vapaiksi jääneille paikoille koskee vuosiluokilla 2—6 ja 8—9 olevia mahdollisia vapaita paikkoja seuraavalle lukuvuodelle. Myös varsinaisessa haussa mahdollisesti täyttämättä jääneet paikat 1. ja 7. luokalle täytetään täydennyshaussa. Täydennyshaun hakuaika on huhti-kesäkuussa ja soveltuvuuskoe elokuun alussa.
  Jos kouluissa on täydennyshaun jälkeen vielä vapaita paikkoja tai jos paikkoja vapautuu kouluvuoden aikana, voidaan tarvittaessa vuodenvaihteessa järjestää ylimääräinen täydennyshaku kevätlukukautta varten.


Hakuedellytykset

Englanninkielinen perusopetus

 • Äidinkielenomainen tai lähes äidinkielenomainen englannin kielen taito
 • luokalle hakevilta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa
 • 8. ja 9. luokalle hakevilta edellytetään myös suomen kielen suullista taitoa (taso A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan)

Kaksikielinen perusopetus

 • 1. luokalle hakevat: valmiudet opiskella kaksikielisessä opetuksessa (soveltuvuuskoe mittaa hakijan yleisiä kielellisiä valmiuksia)
 • Muut vuosiluokat: molempien opetuskielten ikätasoa vastaava taito


Hakuprosessi

 • Ilmoittaudu soveltuvuuskokeeseen hakuaikana (katso tarkemmat ohjeet meneillään olevista ja tulevista hauista  Hakuajat erikieliseen opetukseen -sivulta). Hakuajan ulkopuolella lähetettyjä hakemuksia ei huomioida.
 • Jos olet ilmoittautunut ohjeiden mukaan hakuajan puitteissa, lähetämme sinulle hakuajan päättymisen jälkeen kutsun soveltuvuuskokeeseen. Kutsussa on tarkemmat tiedot soveltuvuuskokeen ajankohdasta ja paikasta.
 • Soveltuvuuskokeeseen ei tarvitse valmistautua – riittää, kun yrität parhaasi.
 • Varsinaisen haun kohdalla oppilaaksiottopäätös postitetaan hakijoille alkukeväästä.
 • Täydennyshaun kohdalla tieto haun tuloksesta lähetetään hakijan huoltajalle sähköpostitse muutaman päivän kuluessa soveltuvuuskokeesta. Virallinen oppilaaksiottopäätös postitetaan tämän jälkeen hakijan kotiin.
 • Oppilaaksiottopäätökseen voi halutessaan vaatia oikaisua aluehallintovirastolta. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseen lähetetään hakijalle oppilaaksiottopäätöksen mukana.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Anni Holopainen, koulutuskoordinaattori
sähköposti: anni.holopainen@hel.fi
puhelin: +358 9 310 27922
26.03.2021 16:05