Suoraan sisältöön

Yleistä hakeutumisesta


Hakuedellytykset

Englanninkielinen perusopetus

  • Äidinkielenomainen tai lähes äidinkielenomainen englannin kielen taito
  • 1. luokalle hakevilta ei edellytetä luku- ja kirjoitustaitoa
  • 8. ja 9. luokalle hakevilta edellytetään myös suomen kielen suullista taitoa (taso A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan)
  • Jatkuvan haun väylän kautta hakevat oppilaat: Helsinkiin muuttava oppilas on a) ilman koulupaikkaa (huom. jos hakijalla on paikka toisessa koulussa, valmistavassa opetuksessa tai hän on kotiopetuksessa, hakija ei täytä kelpoisuusehtoja) , ja on b) opiskellut ulkomailla annetussa englanninkielisessä opetuksessa tai muualla Suomessa annetussa englanninkielisessä perusopetuslain mukaisessa opetuksessa.  Huom. Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista englanninkielisessä perusopetuksessa (opetus on ollut kokonaan tai lähes kokonaan englanniksi). Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Englannin kielen opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys. 


Kaksikielinen perusopetus

  • 1. luokalle suomi-englanti -opetukseen hakevat: valmiudet opiskella kaksikielisessä opetuksessa (soveltuvuuskoe mittaa hakijan yleisiä kielellisiä valmiuksia, ja se suoritetaan hakijan valitsemalla kielellä joko suomeksi tai englanniksi)
  • Muut kieliyhdistelmät ja vuosiluokat: oppilaan ikätasoa vastaava taito molemmissa opetuskielissä
  • Jatkuvan haun väylän kautta hakevat oppilaat: Helsinkiin muuttava oppilas on a) ilman koulupaikkaa, ja on b) opiskellut muualla Suomessa perusopetuslain mukaisessa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa. Huom. Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista kaksikielisessä perusopetuksessa. Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Kohdekielen opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys. 


Vuosiluokat 2022-2023 syntymävuoden mukaan

1. luokka — 2015

2. luokka — 2014

3. luokka — 2013

4. luokka — 2012

5. luokka — 2011

6. luokka — 2010

7. luokka — 2009

8. luokka — 2008

9. luokka — 2007


Hakuprosessi

Tutustu hakuprosessiin ja -ohjeisiin Hakuajat ja hakuohjeet -sivulta.

Lisätiedot ja tiedustelut:

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta

Puhelin: +358 9 310 44986 (ma–pe klo 10–12 ja 13–15)

Englanninkielinen ja kaksikielinen opetus

Koulutuskoordinaattori Elena Silverang
eduguidance@hel.fi

18.05.2022 12:27