Suoraan sisältöön

Perusopetusta eri kielillä

Suomalaisessa perusopetuksessa opetuskieli on yleensä suomi tai ruotsi. Helsingin kaupungin kouluissa on kuitenkin mahdollista opiskella myös kokonaan tai osittain muun kuin suomen- tai ruotsinkielisessä perusopetuksessa. Perusopetuksen eri kielisiä vaihtoehtoja tarjoavat koulut seuraavat suomalaisen opetussuunnitelman perusteita.

Lisätietoa perusopetuksen eri kielisistä vaihtoehdoista löytyy seuraavien osioiden linkeistä.

Tutustu myös englannikieliseen verkkooppaaseen Options for basic education in Helsinki — Guide for international families, jossa esitellään Helsingin tarjoamat, erikieliset perusopetuksen vaihtoehdot.

Englanninkieliset vaihtoehdot

Englanninkielinen opetus: Opetus on kokonaan englanniksi (suomeksi opiskellaan kuitenkin pakolliset suomen kielen ja kirjallisuuden opinnot).

Kaksikielinen suomi-englanti -opetus: 25-50 % opetuksesta on englanniksi ja loput suomeksi.

Englantirikasteinen opetus: 10-25 % opetuksesta on englanniksi ja loput suomeksi.

Vaihtoehdot muilla kielillä

Kaksikielinen opetus muilla kielillä: 25-50 % opetuksesta on kohdekielellä ja loput suomeksi. Tarjolla on kaksikielistä opetusta kielipareilla suomi-espanja, suomi-kiina, suomi-viro, suomi-venäjä sekä suomi-pohjoissaame.

Ruotsin kielikylpyopetus: Opetus on osittain ruotsiksi ja osittain suomeksi. Opetus järjestetään suomenkielisessä koulussa, ja kielikylpyopetukseen osallistuvien oppilaiden tulee osata myös suomea. Kielikylpypolku alkaa jo varhaiskasvatuksessa ja jatkuu perusopetuksessa.

Hyvä tietää

Suomessa kaikilla on oikeus saada perusopetusta. Helsingin kaupunki toteuttaa tätä perusoikeutta tarjoamalla kaikille paikan suomen- tai ruotsinkielisessä lähikoulussa.

Lapsille ja nuorille, joilla ei vielä ole suomen tai ruotsin kielen taitoa, tarjotaan valmistavaa opetusta, jonka tavoitteena on riittävän suomen tai ruotsin kielen taidon hankkiminen perusopetukseen osallistumista varten. Lisätietoa valmistavasta opetuksesta löytyy omalta sivultaan: Valmistava opetus.

Oppilailla, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi, on mahdollisuus osallistua perusopetusta täydentävään oman äidinkielen opetukseen. Opetukseen voi osallistua myös, jos oppilas on hankkinut kyseisen kielen taidon esimerkiksi ulkomailla asumisen myötä. Lisätietoa oman äidinkielen opetuksesta löytyy omalta sivultaan: Oman äidinkielen opetus.

Perusopetusta muilla kielillä

Tutustu perusopetuksen erikielisiin vaihtoehtoihin  Options for basic education in Helsinki — Guide for international families  -oppaan avulla. Opas esittelee perusopetuksen vaihtoehtoja niille, jotka eivät vielä osaa suomea tai ruotsia kovin hyvin, sekä erilaiset vaihtoehdot muun muassa kaksikieliseen ja kielirikasteiseen opetukseen.02.03.2021 16:13

Opas perusopetuksen vaihtoehdoista eri kielillä

Onko perheesi muuttanut ulkomailta Suomeen? Tämä englanninkielinen pdf-opas esittelee Helsingin tarjoamat perusopetuksen erikieliset vaihtoehdot.