Suoraan sisältöön

Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen

Tältä sivulta löydät tärkeät päivämäärät ja aikataulut perusopetuksen erikielisiin vaihtoehtoihin hakeutumiseen.

Haku 1. ja 7. luokalle englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen, aloitus 11.8.2022

Tulevat ekaluokkalaiset ja seitsemäsluokkalaiset hakevat englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen alla olevien ohjeiden mukaan.

Haku 1. luokalle

Tutustu ensimmäiselle luokalle hakeutumisen ohjeisiin Tervetuloa kouluun -sivulla. Hakuaika ensimmäiselle luokalle lukuvuodelle 2022–2023 on 5.–30.1.2022. Jos perhe muuttaa Helsinkiin tämän jälkeen, mahdollisia vapaita paikkoja voi hakea elokuussa järjestettävässä täydennyshaussa. Täydennyshausta tiedotetaan tällä sivulla maaliskuun 2022 loppuun mennessä.

Haku 7. luokalle

Tutustu seitsemännelle luokalle hakeutumisen ohjeisiin Kuudesluokkalaisen opas -sivulla. Hakuaika seitsemännelle luokalle oli 15.11.–15.12.2021. Jos perhe muuttaa Helsinkiin tämän jälkeen, seitsemännelle luokalle englanninkieliseen opetukseen voi hakeutua vain, jos oppilas on opiskellut aikaisemmin englanninkielisessä perusopetusta vastaavassa opetuksessa Suomessa tai ulkomailla. Lisätietoja aiemman opiskelun perusteella hakemisesta löytyy seuraavasta osiosta.


Haku kesken perusopetuksen Helsinkiin muuttaville

Englanninkielinen opetus

Tammikuusta 2022 alkaen englanninkieliseen opetukseen ei järjestetä enää avointa hakua 2.–9. luokkien vapaille paikoille, vaan opetukseen otetaan vain oppilaita, jotka muuttavat Helsinkiin kesken perusopetuksen ja ovat aikaisemmin opiskelleet englanninkielisessä opetuksessa Suomessa tai ulkomailla. Oppilaan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Oppilas asuu Helsingissä. (Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.)
 • Oppilaalla tulee olla tosiasiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä.
 • Oppilas on opiskellut ulkomailla annetussa englanninkielisessä opetuksessa, joka on rinnastettavissa suomalaiseen perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai muualla Suomessa annetussa englanninkielisessä perusopetuslain mukaisessa opetuksessa.
 • Oppilaalla on valintakokeen perusteella riittävät kielelliset valmiudet osallistua englanninkieliseen opetukseen.
 • Lisäksi 8. tai 9. luokalle hakeutuvalla oppilaalla tulee olla A1-tasoinen suomen kielen suullinen taito. Katso tarkempi kuvaus Eurooppalainen viitekehys -liitteestä (PDF), kohdasta Suullinen vuorovaikutus.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyväksynyt oppilaan koulupaikan määräytymisen perusteet 26.10.2021. 

Näin haet englanninkieliseen perusopetukseen kesken perusopetuksen:

 1. Täytä sähköinen hakulomake.
  Jos et voi hakea sähköisellä lomakkeella, täytä oheinen PDF-lomake, tulosta ja allekirjoita se, ja postita liitteineen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lomakkeen ohjeiden mukaan. 
 2. Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä (loma-aikoina yhteydenottoaika voi olla pidempi).
 3. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, koulutuskoordinaattori ohjaa sinut koululle kielitaidon testaamista varten.


Kaksikielinen suomi-englanti -opetus

Jos oppilas muuttaa Helsinkiin kesken perusopetuksen ja hän on opiskellut aikaisemmin kaksikielisessä suomi-englanti -opetuksessa muualla Suomessa, hän voi hakeutua kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Oppilas asuu Helsingissä. (Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.)
 • Oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä.
 • Oppilas on opiskellut perusopetuslain mukaisessa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa muualla Suomessa.
 • Oppilaalla on valintakokeen perusteella riittävät valmiudet osallistua laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen suomeksi ja englanniksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyväksynyt oppilaan koulupaikan määräytymisen perusteet 26.10.2021.

Näin haet kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen kesken perusopetuksen

 1. Täytä sähköinen hakulomake: Kaksikielisen opetuksen jatkuva haku.
  Jos et voi täyttää sähköistä lomaketta, täytä ja toimita allekirjoitettu PDF-lomake Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle: PDF-lomake, kaksikielisen opetuksen jatkuva haku
 2. Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä (loma-aikoina yhteydenottoaika voi olla pidempi).
 3. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, koulutuskoordinaattori ohjaa sinut koululle kielitaidon testaamista varten.

Täydennyshaku vapaille paikoille elokuussa

Kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen järjestetään elokuussa 2022 täydennyshaku, jossa kaikki halukkaat voivat hakea opetusryhmissä olevia vapaita paikkoja. Lisätietoja tästä hausta julkaistaan tällä sivulla maaliskuun 2022 loppuun mennessä.


Lisätiedot ja tiedustelut:

Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta

Puhelin: +358 9 310 44986 (ma–pe klo 10–12 ja 13–15)

Englanninkielinen ja kaksikielinen opetus

Koulutuskoordinaattori Elena Silverang
eduguidance@hel.fi
+358 9 310 28393

26.01.2022 17:57