Suoraan sisältöön

Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen

Tältä sivulta löydät tärkeät päivämäärät ja aikataulut perusopetuksen erikielisiin vaihtoehtoihin hakeutumiseen.


Haku 1. ja 7. luokalle englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen, aloitus 11.8.2022

Tulevat ekaluokkalaiset ja seitsemäsluokkalaiset hakevat englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen alla olevien ohjeiden mukaan.

Haku 1. luokalle

Tutustu ensimmäiselle luokalle hakeutumisen ohjeisiin Tervetuloa kouluun -sivulla

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2022. Hakeutuminen ensimmäiselle luokalle lukuvuodelle 2022–2023 (hakuaika 5.–30.1.2022) on päättynyt.

Täydennyshaku 1. luokalle

Jos perhe muuttaa Helsinkiin hakuajan jälkeen, paikkaa voi hakea elokuussa järjestettävässä täydennyshaussa. Täydennyshaun hakuaika on 2.5.–22.7.2022 ja valintakokeet elokuussa 2022. Katso lisätiedot ja ohjeet Täydennyshaku erikieliseen perusopetukseen –otsikon alta.

Haku 7. luokalle

Tutustu seitsemännelle luokalle hakeutumisen ohjeisiin Kuudesluokkalaisen opas -sivulla

Hakuaika seitsemännelle luokalle  (15.11.–15.12.2021) ensi lukuvuodelle on päättynyt. Jos perhe muuttaa Helsinkiin tämän jälkeen, seitsemännelle luokalle englanninkieliseen opetukseen voi hakeutua, jos oppilas on opiskellut aikaisemmin englanninkielisessä perusopetusta vastaavassa opetuksessa Suomessa tai ulkomailla. Lisätietoja aiemman opiskelun perusteella hakemisesta löytyy Haku Helsinkiin kesken perusopetuksen muuttaville -otsikon alta.

Täydennyshaku erikieliseen perusopetukseen, aloitus 11.8.2022

Englanninkielisen ja kaksikielisen opetuksen vapaiden paikkojen täydennyshaku alkaa maanantaina 2.5.2022 ja päättyy 22.7.2022. Paikkaa haetaan ilmoittautumalla soveltuvuuskokeeseen, joka järjestetään elokuun alussa. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida.

Soveltuvuuskokeet järjestetään keskiviikkona 3.8.2022 (englanninkielisen perusopetuksen soveltuvuuskoe) ja torstaina 4.8.2022 (kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskoe: suomi-englanti, suomi-espanja, suomi-viro, suomi-venäjä ja suomi-kiina)

Lähetä hakemus joko sähköisellä lomakkeella tai postitse alla olevien ohjeiden mukaan. Jos haet paikkaa useammalle kuin yhdelle lapselle, täytä jokaiselle hakijalle oma lomake.

Koulut lähettävät huoltajille kutsun soveltuvuuskokeeseen tai tiedon siitä, että koetta ei järjestetä, viimeistään 1.8.2022.

Huomioitavaa hakemisesta

Voit hakea kahteen eri painotukseen ja kaikkiin samaa painotusta tarjoaviin kouluihin samanaikaisesti. Jos haet useaan kouluun, aseta koulut toivomaasi järjestykseen. Samaa painotusta tarjoavat koulut käyttävät samaa soveltuvuuskoetta, jolloin halutessasi tuloksesi huomioidaan kaikkien näiden koulujen oppilaaksiotossa.

Jos olet helsinkiläinen hakija, voit hakea elokuun 1. ja 7. luokan kokeeseen vain, jos olet muuttanut Helsinkiin tammikuun 2022 jälkeen. Muiden vuosiluokkien osalta (luokat 2–6 ja 8–9) kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeisiin voivat ilmoittautua kaikki kiinnostuneet. Myös muualla kuin Helsingissä asuvat hakijat voivat hakea, mutta helsinkiläiset ovat etusijalla oppilaaksiotossa. Hakijalla tulee olla osoite Helsingissä viimeistään soveltuvuuskoepäivänä, jotta hänet katsotaan helsinkiläiseksi oppilaaksiotossa.

Jos haluat hakea englanninkielisen perusopetuksen 2.–9. luokkien vapaille paikoille, voit hakea paikkaa englanninkielisen opetuksen jatkuvassa haussa vain, jos täytät jatkuvan haun hakukriteerit (Listätietoa kohdasta Englanninkielinen opetus, jatkuva haku).

Hakuohjeet

Hae sähköisellä lomakkeella tästä

Koulupaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Lomake avautuu maanantaina 2.5. klo 12:00 ja sulkeutuu 22.7. klo 12:00. Sähköisen lomakkeen lähettäminen vaatii tunnistautumisen suomalaisilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hakemiseen vaaditaan hakijan kaikkien huoltajien suostumus, mutta hakemuksen lähettämiseen riittää yhden huoltajan tunnistautuminen, joka toimii samalla lomakkeen allekirjoituksena.

Hakeminen paperilomakkeella

Jos sähköisen lomakkeen käyttö ei onnistu, täytä ja tulosta PDF-hakulomake. Postita lomake osoitteeseen Kaksikielinen ja englanninkielinen opetus, Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala, PL 51300, 00099 Helsingin kaupunki. Lomakkeen voi myös tuoda kirjekuoressa osoitteeseen Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki. Kirjoita kuoren päälle: Kaksikielinen ja englanninkielinen opetus. Kirjekuoren voi jättää ulko-oven viereiseen postilaatikkoon tai ojentaa vastaanottovirkailijalle klo 8–16 välisenä aikana. Älä lähetä PDF-lomaketta sähköpostitse!

Elokuun soveltuvuuskoepäivät

 • ke 3.8.2022 englanninkielinen perusopetus
 • to 4.8.2022 kaksikielinen opetus (suomi-englanti, suomi-espanja, suomi-viro, suomi-venäjä ja suomi-kiina)

  Soveltuvuuskoe järjestetään vain, jos koulussa ja vuosiluokalla on tilaa. Jos paikkoja vapautuu kesän aikana, ne tulevat myös haettaviksi mutta niistä ei tiedoteta erikseen. Hakemuksen voi lähettää, vaikka keväällä ei olisi paikkoja vapaana. Jos hakemassasi koulussa ja vuosiluokalla on vapaita paikkoja, saat kutsun soveltuvuuskokeeseen. Kutsussa kerrotaan kokeen tarkempi aika ja paikka. Jos paikkoja ei kesän aikana vapaudu, hakijalle lähetetään hakuajan päätyttyä tieto, että koetta ei järjestetä.

  Soveltuvuuskokeeseen ei tarvitse valmistautua. Soveltuvuuskoe mittaa hakijan kielitaitoa opetuskielissä. (Jos haet kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen ensimmäiselle luokalle, koe tehdään vain yhdellä kielellä. Kerro hakulomakkeessa kummalla kielellä lapsi suorittaa kokeen.)

Vapaat paikat täydennyshaussa luokilla 1–9

Luokka:  1  2 3 4 5 6 7 8  9
Englanninkielinen perusopetus
Ressun peruskoulu 10Maunulan ala-aste 2Kaksikielinen opetus, suomi-englanti 
Töölön ala-aste
3 1 3 1 0 0


Kulosaaren ala-aste
2 0 1 0 1 0


Vesalan peruskoulu
2 1 1

Laajasalon peruskoulu
3 0 1 2
Malmin peruskoulu
2 3 5 3 2Kaksikielinen opetus, suomi-espanja
Käpylän peruskoulu
 0 0 7 0 0 3 12

Kaksikielinen opetus, suomi-kiina
Meilahden ala-aste
11 20 11 18 18 20


Meilahden ylä-aste


5 5 5
Kaksikielinen opetus, suomi-viro
Latokartanon peruskoulu
13 6
8 9 15 16 16
Kaksikielinen opetus, suomi-venäjä
Myllypuron peruskoulu
18 20 19 20 22 21 20

Sininen ruutu: Paikkoja ei ole vapaana tässä täydennyshaussa tai kieliohjelmaa ei ole tarjolla tällä luokalla kyseisessä koulussa. 

Luokkien 7–9 englanninkielisen ja kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen muut kouluvaihtoehdot

Luokkien 7–9 englanninkielistä perusopetusta ja/tai kaksikielistä suomi-englanti –opetusta järjestävät myös seuraavat yläkoulut:


Haku Helsinkiin kesken perusopetuksen muuttaville

Englanninkielinen opetus, jatkuva haku

Tammikuusta 2022 alkaen englanninkieliseen opetukseen ei järjestetä enää avointa hakua 2.–9. luokkien vapaille paikoille, vaan opetukseen otetaan vain oppilaita, jotka muuttavat Helsinkiin kesken perusopetuksen ja ovat aikaisemmin opiskelleet englanninkielisessä opetuksessa Suomessa tai ulkomailla. Oppilaan luokka-aste määrittyy lapsen syntymävuoden mukaan. Oppilaan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Oppilas asuu Helsingissä. (Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.)
 • Oppilaalla tulee olla tosiasiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä.
 • Oppilas on opiskellut ulkomailla annetussa englanninkielisessä opetuksessa, joka on rinnastettavissa suomalaiseen perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai muualla Suomessa annetussa englanninkielisessä perusopetuslain mukaisessa opetuksessa. Huom. Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista englanninkielisessä perusopetuksessa (opetus on ollut kokonaan tai lähes kokonaan englanniksi). Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Englannin kielen opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.
 • Oppilaalla on valintakokeen perusteella riittävät kielelliset valmiudet osallistua englanninkieliseen opetukseen.
 • Lisäksi 8. tai 9. luokalle hakeutuvalla oppilaalla tulee olla A1-tasoinen suomen kielen suullinen taito. Katso tarkempi kuvaus Eurooppalainen viitekehys -liitteestä (PDF), kohdasta Suullinen vuorovaikutus.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyväksynyt oppilaan koulupaikan määräytymisen perusteet 26.10.2021. 

Näin haet englanninkieliseen perusopetukseen kesken perusopetuksen:

 1. Täytä sähköinen hakulomake. (Huom. vaatii suomalaiset verkkopankkitunnukset.) Liitä hakulomakkeeseen tuorein todistus tai opintosuoritusote englanninkielisistä perusopetuksen opinnoista.
  Jos et voi hakea sähköisellä lomakkeella, täytä oheinen PDF-lomake, englanninkielisen perusopetuksen jatkuva haku, tulosta ja allekirjoita se, ja postita liitteineen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lomakkeen ohjeiden mukaan. 
 2. Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä (loma-aikoina yhteydenottoaika voi olla pidempi).
 3. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, koulutuskoordinaattori ohjaa sinut koululle kielitaidon testaamista varten. Koulut järjestävät testauspäiviä kerran kuukaudessa, testi pidetään joko Ressun peruskoulussa ja Maunulan ala-asteen koululla ja sinuun ollaan yhteydessä koululta koepäivästä ja -ajasta. (Huomioithan, että koulut eivät järjestä testauspäiviä kesälomien aikana kesä-heinäkuussa.)


Kaksikielinen suomi-englanti -opetus, jatkuva haku

Jos oppilas muuttaa Helsinkiin kesken perusopetuksen ja hän on opiskellut aikaisemmin kaksikielisessä suomi-englanti -opetuksessa muualla Suomessa, hän voi hakeutua kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Oppilas asuu Helsingissä. (Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.)
 • Oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä.
 • Oppilas on opiskellut perusopetuslain mukaisessa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa muualla Suomessa. Huom. Pyydämme kaikilta hakijoilta todistukset edellisistä opinnoista kaksikielisessä perusopetuksessa. Tarpeen vaatiessa varmistamme tiedot oppilaan entiseltä koululta. Kohdekielten opiskelu yhtenä oppiaineena ei ole riittävä hakuedellytys.
 • Oppilaalla on valintakokeen perusteella riittävät valmiudet osallistua laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen suomeksi ja englanniksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyväksynyt oppilaan koulupaikan määräytymisen perusteet 26.10.2021.

Näin haet kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen kesken perusopetuksen

 1. Täytä sähköinen hakulomake: Kaksikielisen opetuksen jatkuva haku (Huom. vaatii suomalaiset verkkopankkitunnukset.) Liitä hakemukseen tuorein todistus tai opintosuoritusote kaksikielisistä perusopetuksen opinnoista.
  Jos et voi täyttää sähköistä lomaketta, täytä ja toimita allekirjoitettu PDF-lomake Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle: PDF-lomake, kaksikielisen opetuksen jatkuva haku.
 2. Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä (loma-aikoina yhteydenottoaika voi olla pidempi).
 3. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, koulutuskoordinaattori ohjaa sinut koululle kielitaidon testaamista varten. Koulu on sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi koepäivän. (Huomaathan, että koulut eivät testaa oppilaita kesälomien aikana kesä-heinäkuussa.)

Lisätiedot ja tiedustelut:

Englanninkieliset ja kaksikieliset palvelut

Koulutuskoordinaattori Elena Silverang
eduguidance@hel.fi
+358 9 310 28393

22.06.2022 08:54