Suoraan sisältöön

Hakuajat ja hakuohjeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen

Tältä sivulta löydät tärkeät päivämäärät ja aikataulut perusopetuksen erikielisiin vaihtoehtoihin hakeutumiseen.


Haku 1. ja 7. luokalle englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen, aloitus elokuussa 2023

 • Hakuaika 7. luokkalaisille elokuussa 2023 alkavaan englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen on päättynyt. Hakuaika oli 14.11.–7.12.2022.
  • Seitsemäsluokkalaisten valintakokeet englanninkieliseen ja kaksikieliseen perusopetukseen järjestetään ke 25.1.2023.
 • Koulutulokkaiden eli tulevien ekaluokkalaisten haku englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen on 9.–29.1.2023.
  • Ekaluokkalaisten valintakoe englanninkieliseen opetukseen järjestetään ke 1.2.2023.
  • Ekaluokkalaisten valintakoe kaksikieliseen opetukseen järjestetään to 2.2.2023.
 • Päätökset valinnoista tehdään perjantaina 3.3.2023 ja lähetetään huoltajille sähköisesti Suomi.fi -palvelun kautta. Jos et ole ottanut Suomi.fi -viestejä käyttöön, lähetämme päätöksen sinulle postitse.

(Jos haluat hakea lapselle paikkaa täysin englanninkielisen perusopetuksen 2.–9. luokkien vapaille paikoille, hae paikkaa englanninkielisen opetuksen jatkuvassa haussa. Lue lisää kohdasta 'Haku Helsinkiin kesken perusopetuksen muuttaville'.)

Tulevat ekaluokkalaiset ja seitsemäsluokkalaiset hakevat englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen alla olevien ohjeiden mukaan.

Haku 1. luokalle

Tutustu ekaluokkalaisten englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen hakeutumisen ohjeisiin Peruskouluun ilmoittautuminen -sivulta, osiossa 'Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen'.

Koulun aloittamisen liittyvää tärkeää tietoa löytyy myös Tervetuloa kouluun -sivulta

Vuonna 2016 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2023. Koulutulokkaiden eli tulevien ekaluokkalaisten haku englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen on 9.–29.1.2023.

Täydennyshaku 1. luokalle 

Jos opetusryhmiin jää paikkoja vapaaksi varsinaisen hakukierroksen jälkeen, erillinen täydennyshaku paikkojen täyttämiseksi voidaan avata. Täydennyshaku voidaan myös jättää järjestämättä, mikäli paikkoja ei ole tarjolla. Haun järjestämisestä päätetään lukukausikohtaisesti ja jokaisen koulun paikkatilanteen mukaan, minkä takia haun ajankohta selviää vasta keväällä järjestetyn varsinaisen hakukierroksen jälkeen. Seuraavasta täydennyshausta tiedotetaan loppukeväällä 2023, kun varsinaisen haun valinnat on tehty.

Jos perhe muuttaa Helsinkiin hakuajan jälkeen, paikkaa englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen hakea loppukevään aikana järjestettävässä täydennyshaussa. 


Haku 7. luokalle

Tutustu seitsemännelle luokalle hakeutumisen ohjeisiin Kuudesluokkalaisen opas -sivulla

Hakuaika seitsemännelle luokalle lukuvuodelle 2023–2024 oli 14.11.–7.12.2022. Jos perhe on muuttanut tai muuttaa Helsinkiin tämän jälkeen, seitsemännelle luokalle englanninkieliseen opetukseen voi hakeutua, jos oppilas on opiskellut aikaisemmin englanninkielisessä perusopetusta vastaavassa opetuksessa Suomessa tai ulkomailla. Lisätietoja aiemman opiskelun perusteella hakemisesta löytyy Haku Helsinkiin kesken perusopetuksen muuttaville -otsikon alta.

Täytä hakulomake Wilmassa hakuaikana. Jos olet ulkopaikkakuntalainen hakija, tai et muusta syystä voi täyttää lomaketta Wilmassa, täytä PDF-hakulomake ja palauta se siihen kouluun, joka on oppilaan ensimmäinen hakuvaihtoehto. Hakulomake: Hakeutuminen 7. luokalle 2023-2024, PDF

Kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen valintakokeet järjestetään 25.1.2023.

Luokkien 7–9 englanninkielisen ja kaksikielisen suomi-englanti -opetuksen muut kouluvaihtoehdot

Luokkien 7–9 englanninkielistä perusopetusta ja/tai kaksikielistä suomi-englanti –opetusta järjestävät myös seuraavat yläkoulut:


Haku Helsinkiin kesken perusopetuksen muuttaville

Englanninkielinen opetus, jatkuva haku

Englanninkielisen opetuksen 2.–9. luokkien vapaille paikoille otetaan oppilaita, jotka muuttavat Helsinkiin kesken perusopetuksen ja ovat aikaisemmin opiskelleet englanninkielisessä opetuksessa Suomessa tai ulkomailla. Oppilaan luokka-aste määrittyy lapsen syntymävuoden mukaan. Oppilaan tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Oppilas asuu Helsingissä. Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.
 • Oppilaalla tulee olla tosiasiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä. Huom. Jos hakijalla on paikka toisessa koulussa, valmistavassa opetuksessa tai hän on kotiopetuksessa, hakija ei täytä jatkuvan haun kelpoisuusehtoja.
 • Oppilas on opiskellut ulkomailla annetussa englanninkielisessä opetuksessa, joka on rinnastettavissa suomalaiseen perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai muualla Suomessa annetussa englanninkielisessä perusopetuslain mukaisessa opetuksessa. Pyydämme hakemuksen liitteiksi todistukset oppilaan edellisistä opinnoista englanninkielisessä perusopetuksessa. 
 • Oppilaalla on valintakokeen perusteella riittävät kielelliset valmiudet osallistua englanninkieliseen opetukseen.
 • Lisäksi 8. tai 9. luokalle hakeutuvalla oppilaalla tulee olla A1-tasoinen suomen kielen suullinen taito. Katso tarkempi kuvaus Eurooppalainen viitekehys -liitteestä (PDF), kohdasta Suullinen vuorovaikutus.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyväksynyt oppilaan koulupaikan määräytymisen perusteet 26.10.2021. 

Näin haet englanninkieliseen perusopetukseen kesken perusopetuksen:

 1. Täytä sähköinen hakulomake. (Huom. vaatii suomalaiset verkkopankkitunnukset.) Liitä hakulomakkeeseen tuorein todistus tai opintosuoritusote englanninkielisistä perusopetuksen opinnoista.
  Jos et voi hakea sähköisellä lomakkeella, täytä oheinen PDF-lomake, englanninkielisen perusopetuksen jatkuva haku, tulosta ja allekirjoita se, ja postita liitteineen Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lomakkeen ohjeiden mukaan. 
 2. Liitä hakemukseen viimeisin todistus suoritetuista opinnoista englanninkielisessä perusopetuksessa. Toimita kopio alkuperäisestä todistuksesta, sekä dokumentin suomen- tai englanninkielinen käännös, josta ilmenevät tarvittavat tiedot. Mikäli toimittamasi tiedot hakijasta ovat puutteelliset, lähetämme sinulle lisätietopyynnön. Lisätietopyyntöön tulee vastata kahden viikon kuluessa. Toimitetuista liitteistä tulee ilmetä:

  • Koulun tiedot (koulun nimi, yhteyshenkilö esim. rehtori)

  • Tieto siitä, milloin hakija on suorittanut opinnot (milloin aloittanut, lopetusajankohta jos tiedossa)

  • Tieto siitä, että opetuskieli on ollut englanti eli opinnot on suoritettu kokonaan tai pääasiallisesti englanninkielisessä opetuksessa.

  • Päivämäärä ja koulun leima tai allekirjoitus

   Mikäli toimittamasi tiedot hakijasta ovat puutteelliset, lähetämme sinulle lisätietopyynnön. Lisätietopyyntöön tulee vastata kahden viikon kuluessa.

 3. Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä (loma-aikoina yhteydenottoaika voi olla pidempi). 

 4. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, koulutuskoordinaattori ohjaa sinut koululle kielitaidon testaamista varten. Koulut järjestävät testauspäiviä kerran kuukaudessa, testi pidetään joko Ressun peruskoulussa ja Maunulan ala-asteen koululla ja sinuun ollaan yhteydessä koululta koepäivästä ja -ajasta. (Huomioithan, että koulut eivät järjestä testauspäiviä kesälomien aikana kesä-heinäkuussa.)

  Kielikokeiden aikataulut vuonna 2023 (jatkuva haku, englanninkielinen perusopetus)
  • Kevät 2023: to 2.3., to 6.4. ja to 4.5.
  • Syksy 2023: to 3.8., to 7.9., to 5.10., to 2.11. ja to 7.12.Kaksikielinen suomi-englanti -opetus, jatkuva haku

Jos oppilas muuttaa Helsinkiin kesken perusopetuksen ja hän on opiskellut aikaisemmin kaksikielisessä suomi-englanti -opetuksessa muualla Suomessa, hän voi hakeutua kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen, jos seuraavat kriteerit täyttyvät:

 • Oppilas asuu Helsingissä. (Hakemuksen voi lähettää ennen Helsinkiin muuttamista, mutta koulupaikan saaminen edellyttää, että oppilaan osoite on Helsingissä väestötietojärjestelmän mukaan.)
 • Oppilaalla tulee olla tosiallinen tarve koulupaikalle eli oppilas on vielä ilman koulupaikkaa Helsingissä.
 • Oppilas on opiskellut perusopetuslain mukaisessa laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa muualla Suomessa.  Pyydämme hakemuksen liitteiksi todistukset oppilaan edellisistä opinnoista kaksikielisessä suomi-englanti -opetuksessa.
 • Oppilaalla on valintakokeen perusteella riittävät valmiudet osallistua laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen suomeksi ja englanniksi.

Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunta on hyväksynyt oppilaan koulupaikan määräytymisen perusteet 26.10.2021.

Näin haet kaksikieliseen suomi-englanti -opetukseen kesken perusopetuksen

 1. Täytä sähköinen hakulomake: Kaksikielisen opetuksen jatkuva haku (Huom. vaatii suomalaiset verkkopankkitunnukset.) Liitä hakemukseen tuorein todistus tai opintosuoritusote kaksikielisistä perusopetuksen opinnoista.
  Jos et voi täyttää sähköistä lomaketta, täytä ja toimita allekirjoitettu PDF-lomake Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle: PDF-lomake, kaksikielisen opetuksen jatkuva haku.
 2. Koulutuskoordinaattori ottaa sinuun yhteyttä kahden viikon kuluessa hakulomakkeen täyttämisestä (loma-aikoina yhteydenottoaika voi olla pidempi).
 3. Jos edellä mainitut kriteerit täyttyvät, koulutuskoordinaattori ohjaa sinut koululle kielitaidon testaamista varten. Koulu on sinuun yhteydessä ja sopii kanssasi koepäivän. (Huomaathan, että koulut eivät testaa oppilaita kesälomien aikana kesä-heinäkuussa.)

Lisätiedot ja tiedustelut:

Englanninkieliset ja kaksikieliset palvelut

Kun sinulla on kysyttävää englannin- tai kaksikielisestä opetuksesta, soita, lähetä sähköpostia tai varaa aika henkilökohtaiseen etäneuvontaan.

Email eduguidance@hel.fi

Puh.  +358 9 310 7696508.03.2023 09:50