Suoraan sisältöön

Englantirikasteinen opetus

Joissain Helsingin lähikoulussa voi opiskella englantirikasteisella luokalla. Englantirikasteisessa perusopetuksessa 10 – 25 % opetuksesta annetaan englanniksi. Kielirikasteinen opetus auttaa lasta käyttämään toista kieltä aktiivisesti ja kehittää eri kielenoppimisen alueita tehokkaasti. Kahdella kielellä opiskelu kehittää lapsen ongelmanratkaisutaitoja, luovaa ajattelua ja kykyä sopeutua uusiin tilanteisiin. Englantirikasteisen perusopetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ovat samat kuin suomenkielisessä perusopetuksessa.  

Miten englantirikasteiseen perusopetukseen haetaan?

Englantirikasteista perusopetusta on tarjolla muutamassa Helsingin lähikoulussa. Englantirikasteiseen opetukseen ei ole soveltuvuuskoetta, mutta päästäkseen englantirikasteiselle luokalle oppilaan on asuttava koulun oppilaaksiottoalueella.

Mitkä Helsingin koulut tarjoavat englantirikasteista perusopetusta?

Englantirikasteista opetusta järjestetään alla olevissa kouluissa. Valtaosassa kouluja englantirikasteinen opetus on tullut koulun opetustarjontaan vasta äskettäin, joten sitä on tällä hetkellä tarjolla pääasiassa alkuopetuksen luokilla.

Tutustu kouluihin niiden omilla verkkosivuilla:

Lisätiedot ja tiedustelut:


Kasvatuksen ja koulutuksen neuvonta

Puhelin: +358 9 310 44986 (ma–pe klo 10–12 ja 13–15)

Päiväkoti- ja kouluneuvontaa kansainvälisille perheille

Päiväkoti- ja kouluneuvonta palvelee vieraskielisiä perheitä suomeksi ja englanniksi. Voit myös varata henkilökohtaisen puhelinneuvonta-ajan sähköpostitse.
Sähköposti: eduguidance@hel.fi
Puhelin: +358 9 310 33444 (maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 14–17)02.09.2021 15:04