7. vuosiluokalla alkava painotettu opetus kouluittain

Oppilas voi ilmoittautua korkeintaan kahden eri aineen soveltuvuuskokeeseen. Eri aineiden kokeet pidetään eri päivinä. Saman oppiainepainotuksen koulut käyttävät samaa soveltuvuuskoetta ja järjestävät kokeet samanaikaisesti (paitsi Helsingin normaalilyseossa oma latinan soveltuvuuskoe). Oppilas voi halutessaan merkitä ilmoittautumislomakkeeseen myös muita saman oppiainepainotuksen kouluja toivomassa järjestyksessä.

Soveltuvuuskokeet painotettuun opetukseen pyrkiville järjestetään 22.1.–9.2.2018. Tarkemmat ajankohdat ja lisätiedot kokeista sekä niissä tarvittavista välineistä saa koulun kotisivuilta.

Liikunta ja kotitalous Yhtenäiskoulu
Tanssi, liike ja ilmaisu Pitäjänmäen peruskoulu
Tanssi Kruununhaan yläasteen koulu
Liikunta Haagan peruskoulu
  Herttoniemen yhteiskoulu
  Laajasalon peruskoulu
  Maunulan yhteiskoulu

Merilahden peruskoulu
  Pakilan yläasteen koulu

Pasilan peruskoulu
  Pohjois-Haagan yhteiskoulu
  Pukinmäenkaaren peruskoulu
  Puistopolun peruskoulu
Suomi-englanti Helsingin Uusi yhteiskoulu
  Kulosaaren yhteiskoulu
  Maunulan yhteiskoulu 
  Ressun peruskoulu
  Töölön yhteiskoulu
Suomi-espanja Käpylän peruskoulu
Suomi-kiina Meilahden yläasteen koulu
Suomi-venäjä Myllypuron peruskoulu
Suomi-viro Latokartanon peruskoulu
Latina Helsingin normaalilyseo (oma soveltuvuuskoe)
  Herttoniemen yhteiskoulu
  Suutarinkylän peruskoulu
  Töölön yhteiskoulu
A-ranska ja A-saksa
Itäkeskuksen peruskoulu
Musiikki Apollon yhteiskoulu
  Kruununhaan yläasteen koulu
  Laajasalon peruskoulu
  Oulunkylän yhteiskoulu
  Pakilan yläasteen koulu
  Porolahden peruskoulu
  Suutarinkylän peruskoulu
  Vuoniityn peruskoulu
Matematiikka Helsingin yhteislyseo
  Maunulan yhteiskoulu
  Munkkiniemen yhteiskoulu
  Pohjois-Haagan yhteiskoulu
  Töölön yhteiskoulu
Luonto ja tiede Merilahden peruskoulu
  Käpylän peruskoulu
  Vesalan peruskoulu
Matematiikka-luonnontiede Vartiokylän yläasteen koulu
Kuvataide          Aleksis Kiven peruskoulu
  Apollon yhteiskoulu
  Helsingin Uusi yhteiskoulu
  Helsingin yhteislyseo
  Meilahden yläasteen koulu
  Porolahden peruskoulu
Tietotekniikkapainotteinen
kuvataide
Meilahden yläasteen koulu
Viestintä Vartiokylän yläasteen koulu
Mediakasvatus Hiidenkiven peruskoulu        

Vuoniityn peruskoulu
Teknologiakasvatus Aurinkolahden peruskoulu
Taideilmaisu Puistopolun peruskoulu
Ilmaisu Kannelmäen peruskoulu

Painotetun opetuksen oppilaaksioton aikataulu

Tammikuu 2018
Soveltuvuuskokeiden laatijat määrittävät alimman hyväksyttävän pistemäärän kokeille ja niistä tiedotetaan.

Keskiviikko 28.2.2018
Oppilas sijoitetaan aina ensisijaisen toiveen mukaan, mikäli hänen pisteensä riittävät. Tämän jälkeen katsotaan oppilaan toissijaista vaihtoehtoa, jonne hänet sijoitetaan saamansa pistemäärän mukaan. Toissijaisesti hakenut voi mennä ensisijaisesti hakeneen oppilaan ohitse, mikäli hänellä on paremmat pistemäärät. Soveltuvuuskoekoulujen edustajat pitävät oppiaineryhmittäin kokoukset 28.2.2018 mennessä. Kokouksissa katsotaan eri kouluihin soveltuvuuskokeella päässeet ja hylätyt. Hylätyille ja riittävän pistemäärän saaneille tarjotaan saman aineen opiskelupaikkaa toisessa ko. ainetta painottavassa koulussa.

Perjantai 2.3.2018
Vuosiluokkien 7-9 koulujen rehtorit huolehtivat, että kaikkien valitsematta jääneiden oppilaiden oppilastietokortit ovat 2. toiveen mukaisessa koulussa viimeistään 2.3.2018.

Tiistai 6.3.2018
Toisen toiveen mukaisen vuosiluokkien 7-9 koulun rehtori huolehtii, että valitsematta jääneiden oppilaiden oppilastietokortit ovat viimeistään 6.3.2018 siinä oppilaan 7. vuosiluokan lähikoulussa, joka on merkitty oppilastietokorttiin.

Keskiviikko 14.3.2018
Rehtori tekee 7. vuosiluokan oppilaaksiottopäätökset. Nimilista kouluun hyväksytyistä on nähtävissä koulun ovessa ja/tai koulun internet-sivuilla 14.3.2018 kello 12.00 alkaen, mikäli huoltaja on antanut luvan oppilaan nimen julkaisuun hyväksyttyjen nimilistassa. Kaikki koulut julkistavat tiedot samanaikaisesti. Vuosiluokkien 7-9 koulut postittavat 14.3.2018 tiedot koulupaikasta oppilaan kotiin. Rehtori liittää jokaiseen huoltajalle lähetettävään oppilaaksiottopäätökseen - sekä myönteiseen että kielteiseen - valitusosoituksen. Samalla rehtori ilmoittaa huoltajalle, kuinka hänen tulee menetellä, jos oppilas ei ota oppilaspaikkaa vastaan.

Yhtenäisen peruskoulun oppilaista, jotka jatkavat omassa koulussa ei tehdä uutta oppilaaksiottopäätöstä. Vuosiluokkien 7-9 koulujen rehtorit toimittavat tiedot kouluunsa hyväksytyistä oppilaista lähettäviin kouluihin.

14.3.2018
Aluepäälliköiden oppilaaksiottopäätökset erityisluokille postitetaan koteihin.

Torstai 29.3.2018
Mikäli oppilas ei ota oppilaspaikkaansa vastaan, huoltajan tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti kouluun viimeistään 29.3.2018. Oppilaaksiotto päättyy.

Torstai 5.4.2018
Mahdollisille peruutuspaikoille oppilaat otetaan viimeistään 5.4.2018.

Myöhemmin oppilaaksiottoalueelle muuttavilla oppilailla on oikeus päästä oman alueensa kouluun.

Lisätietoja soveltuvuuskokeista antaa tarvittaessa oman alueen aluepäällikkö.
JAA
19.06.2018 16:47