Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Peruskoulut voivat painottaa opetuksessaan tiettyjä oppiaineita. Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan valmiuksia opiskella kyseistä oppiainetta. Soveltuvuuskokeisiin ei voi valmentautua etukäteen. Painotettuja oppiaineita opiskelevilla lapsilla kouluviikko voi olla 1–2 tuntia pidempi kuin muilla.

Oppilas voi ilmoittautua korkeintaan kahteen soveltuvuuskokeeseen. Eri aineiden kokeet pidetään eri päivinä. Saman oppiainepainotuksen koulut käyttävät samaa soveltuvuuskoetta ja järjestävät kokeet samanaikaisesti (paitsi Helsingin normaalilyseossa oma latinan soveltuvuuskoe).

Soveltuvuuskokeiden ajankohdat sekä tarkemmat tiedot kokeista löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuiltaJAA
29.11.2018 10:31