Suoraan sisältöön

Painotettu opetus

Osa perusopetuksen kouluista tarjoaa painotettua opetusta 1., 3. tai 7. vuosiluokalta alkaen. Painotetun opetuksen sisällöt voivat olla sidottu yhteen tai useampaan oppiaineeseen. Painotetussa opetuksessa opiskelevilla oppilailla kouluviikko voi olla 1 - 2 tuntia pidempi kuin yleisopetuksessa opiskelevilla oppilailla.

Painotettuun opetukseen pyritään soveltuvuuskokeella, jolla testataan oppilaan valmiuksia opiskella hakemassaan painotuksessa. Saman painotuksen koulut käyttävät samaa soveltuvuuskoetta ja järjestävät kokeet samanaikaisesti. (Poikkeuksena Helsingin normaalilyseon oma latinan soveltuvuuskoe.)

Tarkemmat tiedot painotettua opetusta tarjoavista kouluista sekä soveltuvuuskokeista löytyvät painotettua opetusta tarjoavien koulujen verkkosivuilta.10.11.2020 10:05