Suoraan sisältöön

Osallisuutta ja kestävää kehitystä

Helsingin kaupungin perusopetussuunnitelma velvoittaa kouluja tutustuttamaan oppilaitaan erilaisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja rakentamaan kestävää tulevaisuutta.

Osallisuusryhmät

Kaikissa peruskouluissa toimii oppilaskunta, jolle valitaan vuosittain hallitus. Oppilaskunta kehittää koulun toimintaa yhdessä opettajien kanssa harjoitellen päätöksentekoa ja vastuun kantamista. Lisäksi kouluilla on paljon muita osallisuusryhmiä, esimerkiksi vertaissovitteluryhmät, tutoroppilaat, ekoagentit, ruokaraadit ja välkkärivetäjät.

Ruuti vaikuttamisjärjestelmä

Helsingissä 13-17 -vuotiaat voivat osallistua Ruuti-toimintaan. Nuorilla on nuorisoneuvosto, johon valitaan vaaleilla 30 edustajaa vuosittain. Nuorisoneuvosto edustaa ja tukee nuorten äänen kuulumista ja vaikuttavuutta kaupungissa ja kaupungin eri toimialoilla. Nuorilla on myös oma aloitekanava ja kaikki yli 12-vuotiaat voivat ehdottaa omia ideoitaan kaupungin osallistavaan budjetointiin.

Kestävä kehitys

Helsingin peruskouluissa kestävän tulevaisuuden rakentaminen on opetussuunnitelman arvopohjassa sekä yhtenä laaja-alaisena tavoitteena oppiaineissa. Peruskouluissa ympäristöohjelma on osa toimintasuunnitelmaa. Kouluissa toimii oppilaiden ympäristöryhmiä, jotka kehittävät koulun ympäristötyötä.

Kouluhaku06.12.2019 01:51