Opetussuunnitelma

Jokaisen koulun oma opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta. Se perustuu valtakunnallisiin ja kuntakohtaiseen opetussuunnitelman perusteisiin. 

Opetussuunnitelma kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu työssään painottaa. Se sisältää toiminta-ajatuksen ja arvot, oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt, työtavat ja arvioinnin perusteet.

Uudet opetussuunnitelmat sisältävät mm.

  • toiminta-ajatuksen ja arvot
  • kuvauksen toimintakulttuurista
  • oppiaineiden ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet
  • oppimisen, kasvun, hyvinvoinnin ja koulunkäynnin tuen tavoitteet
  • oppimisen arvioinnin perusteet
  • Helsingin kouluissa lisäksi ilmiöpohjaista opiskelua

Oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen 1.–6. luokille kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.

Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016

Uudet perusteet korostavat oppimisen iloa ja oppilaiden omaa aktiivista roolia. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan. Tulevaisuuden haasteisiin vastataan vahvistamalla laaja-alaista osaamista.

Valtakunnallisten perusteiden pohjalta on laadittu Helsingin oma kuntakohtainen opetussuunnitelma. Peruskoulut tekivät siihen pohjautuvat omat koulukohtaiset opetussuunnitelmansa. omilta Koulujen osuudet löytyvät OPS-portaalista ja koulujen kotisivuilta.

Helsingissä opetussuunnitelma rakennettu Tulevaisuuden koulun periaatteilla. Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan. Kaikki tilat ovat oppimisympäristöjä ja teknologia sulautuu osaksi niitä.JAA
02.06.2017 09:52