Suoraan sisältöön

Oman äidinkielen opetus

Helsingin kaupunki tarjoaa oman äidinkielen, kotikielen ja ulkomailla hankitun kielitaidon ylläpito-opetusta. Opetusta järjestetään oppilaiden ilmoittautumisten perusteella. Opiskelu on perusopetusta täydentävää opetusta, josta annetaan erillinen sanallinen arviointi.  

Opetukseen voivat ilmoittautua

  • monikieliset oppilaat, joiden äidinkieli tai kotikieli on muu kuin suomi tai ruotsi
  • oppilaat, jotka puhuvat romania tai joiden suvussa puhutaan romanikieltä
  • oppilaat, jotka puhuvat saamea tai joiden suvussa puhutaan saamen kieltä
  • paluumuuttajaoppilaat, jotka ovat oppineet vieraan kielen ulkomailla asuessaan

Oman äidinkielen opetukseen ilmoittautuminen on vapaaehtoista, mutta ryhmään ilmoittautumisen jälkeen oppilaalta edellytetään säännöllistä osallistumista oppitunneille.

Opetus voi olla omassa koulussa tai oppilas voi joutua siirtymään toiseen kouluun oppitunneille. Tiedot oppituntien ajankohdasta saa omalta koululta. Oppilas ilmoittautuu oman äidinkielen opetukseen samalla kun hän ilmoittautuu kouluun tai 7. luokalle. Myös muina aikoina voi ilmoittautua. Tällöin käytetään erillistä lomaketta, jonka saa koulusta tai kasvatuksen ja koulutuksen toimialan Lomakkeet-sivuilta.

Oman äidinkielen opetusta järjestetään vain kaupungin ylläpitämien koulujen oppilaille (opetuslautakunnan päätös §258, 16.10.2007).10.09.2021 10:46