Suoraan sisältöön

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa opetuskielinä käytetään koulun opetuskieltä (suomea) sekä kohdekieltä (englanti, espanja, kiina, pohjoissaame, venäjä tai viro). Kohdekielen osuus opetuksesta on vähintään 25%. Koulujen opetussuunnitelmissa määritellään opetuskielten osuudet tarkemmin.

Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa vahvan kielitaidon molemmissa opetuskielissä 9. luokan päätteeksi. Tavoitteeseen pyritään A1-kielen tuntien lisäksi opettamalla kaikkia opetussuunnitelman määrittelemiä oppiaineita myös kohdekielellä.

Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia.

Laajamittaista kaksikielistä opetusta antavat koulut

Englanti

Luokat 1-6 

Luokat 1-9

Luokat 7-9

Espanja

Kiina 

Pohjoissaame

Viro 

Venäjä

Lomakkeet
03.04.2020 12:16