Suoraan sisältöön

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa opetuskielinä käytetään koulun opetuskieltä (suomea) sekä kohdekieltä (englanti, espanja, kiina, pohjoissaame, venäjä tai viro). Kohdekielen osuus opetuksesta on vähintään 25%. Koulujen opetussuunnitelmissa määritellään opetuskielten osuudet tarkemmin.

Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa vahvan kielitaidon molemmissa opetuskielissä 9. luokan päätteeksi. Tavoitteeseen pyritään A1-kielen tuntien lisäksi opettamalla kaikkia opetussuunnitelman määrittelemiä oppiaineita myös kohdekielellä.

Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia.

Hakeutuminen laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen

Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen pyritään pohjoissaamen opetusta lukuun ottamatta soveltuvuuskokeella, jossa testataan oppilaan kielellisiä valmiuksia. Soveltuvuuskokeet järjestetään vuosittain tammikuussa. Ilmoittautuminen tehdään toimittamalla ilmoittautumislomake kouluihin, joihin oppilas pyrkii.

Helsinkiläiset koulutulokkaat hakevat kaksikieliseen opetukseen tammikuussa. Myöhemmin Helsinkiin muuttaneet hakevat täydennyshaussa, joka on 1.4.-14.6.2019. Soveltuvuuskoe järjestetään 1.8.2019. Täydennyshaku koskee myös luokille 2-6 pyrkiviä oppilaita.  

Lisätietoa saa koulujen verkkosivuilta ja rehtoreilta.

Laajamittaista kaksikielistä opetusta antavat koulut

Englanti

luokat 1-6

luokat 1-9

luokat 7-9

Espanja

Kiina

Pohjoissaame

Viro

Venäjä 

Lomakkeet
JAA
08.04.2019 11:57