Suoraan sisältöön

Laajamittainen kaksikielinen opetus

Laajamittaisessa kaksikielisessä opetuksessa opetuskielinä käytetään koulun opetuskieltä (suomea) sekä kohdekieltä (englanti, espanja, kiina, pohjoissaame, venäjä tai viro). Kohdekielen osuus opetuksesta on vähintään 25%. Koulujen opetussuunnitelmissa määritellään opetuskielten osuudet tarkemmin.

Laajamittaisen kaksikielisen opetuksen tavoitteena on, että oppilas saavuttaa vahvan kielitaidon molemmissa opetuskielissä 9. luokan päätteeksi. Tavoitteeseen pyritään A1-kielen tuntien lisäksi opettamalla kaikkia opetussuunnitelman määrittelemiä oppiaineita myös kohdekielellä.

Kaksikielisessä opetuksessa oppilas oppii kohdekieltä samalla, kun hän oppii muitakin oppiaineita. Lisäksi kohdekieltä käytetään opetuksen ulkopuolella esimerkiksi ohjeiden antoon ja osana koulun yhteisiä tapahtumia.

Laajamittaista kaksikielistä opetusta antavat koulut

Englanninkielinen opetus
Kaksikielinen suomi-englanti -opetus
Kaksikielinen suomi-espanja -opetus
Kaksikielinen suomi-kiina -opetus
Kaksikielinen pohjoissaame-suomi -opetus
Kaksielinen suomi-viro -opetus
Kaksikielinen suomi-Venäjä -opetus

Lomakkeet
JAA
06.12.2019 01:47