Suoraan sisältöön

Kielirikasteinen opetus

Suppeampi kaksikielinen eli kielirikasteinen opetus on opetusta, jossa alle 25 % oppiaineiden sisällöstä opetetaan muulla kuin koulun opetuskielellä. Koulujen opetussuunnitelmissa määritellään opetuskielten osuudet tarkemmin.

Kielirikasteisen opetuksen tavoitteena on kannustaa ja aktivoida oppilaita kohdekielen käyttöön ja kehittää kielitaitoa monipuolisesti. Kielirikasteinen opetus soveltuu kaikille oppilaille.

Kielirikasteiseen opetuksen hakeutuessa ei järjestetä soveltuvuuskoetta.

Lisätietoa saa koulujen verkkosivuilta ja rehtoreilta.

Kielirikasteista opetusta antavat koulut

Englanti
Venäjä


JAA
06.12.2019 01:47