Suoraan sisältöön

Kielikylpy

Suomenkielisessä perusopetuksessa oppilailla on mahdollista saada ruotsin kielikylpyopetusta.

Kielikylpy alkaa Helsingissä joko 4- tai 5-vuotiaana varhaiskasvatuksessa ja kestää perusopetuksen loppuun asti. Kielikylpyopetus on tarkoitettu lapsille, jotka eivät puhu kielikylpykieltä äidinkielenään.

Kielikylpykoulu määräytyy sen mukaan, missä päiväkodissa lapsi on kielikylvyn aloittanut. Kielikylpyluokalle pääsee vain lapsi, joka on aloittanut kielikylvyn jo päiväkodissa.

Kielikylpyluokilla opiskellaan sekä ruotsiksi että suomeksi. Molempien kielten taitojen kehittymistä tuetaan ja tavoitteena on saavuttaa vahva kielitaito molemmissa kielissä perusopetuksen päättyessä. Kielikylpyopetus noudattaa valtakunnallisen opetussuunnitelman sisältöjä ja tavoitteita.

Kielikylvyn aikana varhaiskasvatuksessa lapselle puhutaan vain ruotsia. Perusopetuksessa vähintään puolet opetuksesta annetaan ruotsiksi. Kaikkia oppiaineita pyritään opettamaan perusopetuksen aikana sekä ruotsin että suomen kielellä, mutta ei molemmilla kielillä samanaikaisesti. Lukemaan ja kirjoittamaan opetellaan 1–2 luokilla ainoastaan ruotsiksi.

Helsingin kielikylpypäiväkodit

1. luokalla alkavaa kielikylpyopetusta on tarjolla seuraavissa kouluissa:

Yläkoulut (luokat 7-9)


Hakeutuminen kielikylpyyn

Kielikylpy Helsingissä -esiteJAA
30.01.2020 09:09