Suoraan sisältöön

Kaksikielinen opetus

Valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti suomenkielisen perusopetuksen opetuskieli on suomi. Opetusta on kuitenkin mahdollista antaa osittain jollain muulla kuin opetuskielellä, jolloin opetusta kutsutaan kaksikieliseksi opetukseksi.

Kaksikielisen opetuksen tavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus saavuttaa sujuva kielitaito sekä koulun opetuskielessä (suomi) että kohdekielessä. Lisäksi opiskelu kahdella kielellä kehittää ongelmanratkaisutaitoja, joustavaa ajattelua ja sopeutumiskykyä erilaisiin tilanteisiin.

Kaksikielisen opetuksen sisältö ja oppiainekohtaiset tavoitteet ovat samat kuin yksikielisessä opetuksessa.

Oppilaan kielitaidon kehittymistä eri kielissä tuetaan  koulussa sekä yhteistyössä kotien kanssa. On tärkeää, että kotona kannustetaan oppilasta käyttämään ja harjoittelemaan kaikkia osaamiaan kieliä. Huoltajien ei tarvitse osata kaksikielisessä opetuksessa käytettyä kohdekieltä.

Kaksikielisen opetuksen eri muotoja ovat kielikylpy, laajamittainen kaksikielinen opetus ja suppeampi kaksikielinen eli kielirikasteinen opetus. Laajamittaiseen kaksikieliseen opetukseen haetaan soveltuvuuskokeilla.06.12.2019 01:46