Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

Koulun oma opetussuunnitelma on koulun toiminnan ja opetuksen perusta. Se perustuu valtakunnallisiin ja kuntakohtaisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelma kertoo, miten koulussa työskennellään ja mitä koulu työssään painottaa. Se sisältää toiminta-ajatuksen ja arvot, oppiaineiden ja aihekokonaisuuksien tavoitteet ja sisällöt, työtavat ja arvioinnin perusteet.

Nykyiset opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016. Opetuksessa Suomessa korostuvat nyt oppimisen ilo ja oppilaiden oma aktiivinen rooli. Tärkeitä ovat vuorovaikutustaidot ja yhdessä tekeminen sekä kasvaminen kestävään elämäntapaan.

Tulevaisuuden haasteisiin vastataan vahvistamalla laaja-alaista ja tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Jokainen lapsi opiskelee vähintään kaksi oppiainerajat ylittävää, pitkäkestoista ilmiöpohjaista kokonaisuutta lukuvuoden aikana.

Oppilaita rohkaistaan keskustelemaan, kysymään ja kyseenalaistamaan. Kaikki tilat ovat oppimisympäristöjä ja teknologia sulautuu osaksi niitä.

Tutustu Helsingin opetussuunnitelmaan ja koulukohtaisiin opetussuunnitelmiin OPS-portaalissa ja koulujen verkkosivuilla.

Opetuksen järjestäminen

1.-2. luokalla opetusta on vähintään 19 viikkotuntia. Tuntimäärä nousee peruskoulun aikana niin, että 7.-9. luokalla viikossa on vähintään 30 oppituntia. Koulu voi opetussuunnitelmassaan päättää minimituntimäärän ylittävästä viikkotuntimäärästä. 

Minimituntimäärät:

  • 1.-2. luokka 19 viikkotuntia 
  • 3. luokka 22 viikkotuntia
  • 4. luokka 24 viikkotuntia  
  • 5.-6. luokka 25 viikkotuntia 
  • 7.-9. luokka 30 viikkotuntia


JAA
26.04.2018 15:56