Mitä ja miten koulussa opiskellaan?

Peruskoulun 1. luokalla harjoitellaan koululaisena olemisen perusasioita - itsestä ja koulutarvikkeista huolehtimista sekä työskentelyä itsenäisesti ja ryhmässä. Kahden ensimmäisen kouluvuoden aikana opetellaan perustietoja ja -taitoja. Näihin kuuluvat lukeminen, kirjoittaminen, matematiikan, ympäristön ja luonnon perusasiat sekä kädentaidot ja liikunta.

Kolmannella luokalla alkaa ensimmäisen vieraan kielen opiskelu. 1.–6. luokilla opiskellaan kahta tai kolmea kieltä äidinkielen lisäksi.

7.–9. luokilla opiskellaan valtakunnallisen tuntijaon mukaisia yhteisiä oppiaineita sekä valinnaisaineita. Yhteiset aineet ovat samoja kaikissa kouluissa. 

Oppilaan viikoittainen keskimääräinen tuntimäärä ja oppiaineet

1.-2. luokka 19 viikkotuntia äidinkieli ja kirjallisuus
3. luokka 22 viikkotuntia A-kieli
4. luokka 24 viikkotuntia matematiikka
5.-6. luokka 25 viikkotuntia ympäristöoppi
7.-9. luokka 30 viikkotuntia biologia ja maantieto 5-6
  fysiikka ja kemia 5-6
  uskonto/elämänkatsomustieto
  historia ja yhteiskuntaoppi 4-6
  musiikki
  kuvataide
  käsityö
  liikunta
  terveystieto7
  B1-kieli 6
  kotitalous 7
  oppilaanohjaus 7
  valinnaiset aineet
  selite: 4-6 = alkaa 4. - 6. luokalla, 5-6 = alkaa 5. - 6. luokalla, 6= alkaa 6. luokalla, 7 = alkaa 7. luokalla

Kaikki peruskoulun oppiaineet ja niiden tuntimäärien jakautuminen kerrotaan koulun omassa opetussuunnitelmassa, johon voi tutustua koulun kotisivuilla.JAA
21.03.2018 13:38