Suoraan sisältöön

Kuudesluokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen verkkosivuilta.

Tärkeät päivämäärät

 • 26.10.–15.11.2020 Koulut voivat järjestää verkossa tiedotustilaisuuksia. Poikkeustapauksissa tiedotustilaisuuksia koulun tiloissa. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
 • 16.11.–15.12.2020 Hakuaika yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen.
  Yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Koulu tiedottaa lomakkeesta oppilaiden huoltajille. Muut kuin helsinkiläiset 6. luokan oppilaat hakevat painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella, jonka saa koulusta, jonne on hakeutumassa.
 • ti 15.12.2020 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.
 • 14.1.–17.2.2021 Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeet
 • ke 26.3.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.
 • pe 9.4.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 9.4. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.
  • Mikäli hakija ei saa paikkaa kouluista, joihin on hakenut, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun.
  • Mikäli hakija ei ota hänelle tarjottua paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa tästä kirjallisesti paikkaa tarjonneen koulun rehtorille sekä hakijan lähikouluun pe 9.4.2021 mennessä.

19.03.2021 11:14