Kuudesluokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen kotisivuilta.

Vuoden 2018 tärkeät päivämäärät

 • 8.-16.1.2018 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista koulujen kotisivuilta.
 • 18.1.2018
  • Oppilastietolomakkeen viimeinen palautuspäivä. Kortti palautetaan omalle luokanopettajalle.
  • Soveltuvuuskokeiden ilmoittautumislomakkeen viimeinen palautuspäivä. Lomake palautetaan siihen painotetun opetuksen kouluun, johon oppilas ensisijaisesti hakee.
 • 22.1.-9.2.2018 Painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.
 • 14.3.2018
  • Koulut julkaisevat oppilaaksiottopäätökset klo 12.00, minkä jälkeen tiedot postitetaan kotiin.
  • Huoltajat saavat viimeistään tiedon erityisluokalla jatkavan tai sille siirtyvän lapsensa uudesta koulusta.
 • 29.3.2018 Huoltaja lähettää kirjallisesti peruutuksen painotetun opetuksen kouluun, jollei oppilas ota vastaan soveltuvuuskokeella saamaansa koulupaikkaa. Oppilaaksiotto päättyy.


JAA
07.09.2018 11:01