Suoraan sisältöön

Kuudesluokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen verkkosivuilta.

Tärkeät päivämäärät 2021-2022

  • 27.10.–11.11.2021 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa noudatetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvallisuus- ja hygieniaohjeita sekä ohjeita kokoontumisrajoituksista. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
  • 15.11.–15.12.2021 Hakuaika yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen. Yleisopetukseen, painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Koulu tiedottaa lomakkeesta oppilaiden huoltajille. Muut kuin helsinkiläiset 6. luokan oppilaat hakevat painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen erillisellä lomakkeella, jonka saa koulusta, jonne on hakeutumassa.
  • 15.12.2021 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.
  • 12.1.–19.2.2022 Painotetun, kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen soveltuvuuskokeet
  • 18.3.2022 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.


20.10.2021 14:33