Suoraan sisältöön

Kuudesluokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen verkkosivuilta.

Tärkeät päivämäärät

  • 26.10.–15.11.2020 Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksissa huomioidaan vallitsevan koronatilanteen osalta tarpeellinen tilaväljyys ja voimassa olevat hygienia- ja turvallisuusohjeet. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
  • 16.11.–15.12.2020 Hakuaika painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan Wilma-lomakkeella. Koulu tiedottaa lomakkeesta oppilaiden huoltajille.
  • ti 15.12.2020 Lomakkeen viimeinen palautuspäivä Wilmassa.
  • 14.1.–17.2.2021 Painotetun ja kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.
  • ke 19.3.2021 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.
  • pe 2.4.2021 Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti 2.4. mennessä, mikäli ei ota paikkaa vastaan.
    • Mikäli oppilas ei ota soveltuvuuskokeella / muuten toissijaisessa oppilaaksiotossa saamaansa paikkaa vastaan, tulee huoltajan ilmoittaa siitä sekä paikkaa tarjonneen koulun että oppilaan oman lähikoulun rehtorille.
    • Mikäli oppilas ei saa paikkaa soveltuvuuskokeen perusteella / muuten, tulee huoltajan olla yhteydessä oppilaan omaan lähikouluun.


14.09.2020 11:20