Suoraan sisältöön

Kuudesluokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy seuraavista osioista:

Ohjeet 7. luokalle hakemiseen

 Jos olet kuudesluokkalaisen huoltaja, ilmoita oppilas 7. luokalle Wilma-lomakkeella hakuaikana. Samalla hakulomakkeella ilmoittaudutaan joko lähiyläkouluun tai haetaan 7. luokalle painotettuun, kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen tai muuhun kuin omaan lähiyläkouluun. Tarkemmat ohjeet Wilma-lomakkeen täyttämiseen saa omalta koululta. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Osallistumalla valintakokeeseen oppilas sitoutuu ottamaan tarjotun oppilaspaikan vastaan, jos hän tulee valituksi. Kun oppilas saa päätöksen, huoltajan ei tarvitse enää erikseen vastaanottaa oppilaspaikkaa. Jos oppilas ei tule valituksi hakemaansa kouluun, hänellä on oikeus lähikoulupaikkaan.

Hakeminen paperilomakkeella

Ulkopaikkakuntalaiset hakijat, ruotsinkielisessä koulussa olevat hakijat sekä yksityisissä kouluissa olevat hakijat, joilla ei ole käytössä Wilma-lomaketta, hakevat Helsingin kaupungin kouluihin paperisella hakulomakkeella. Kaupungin kouluissa olevat hakijat pyytävät oman koulunsa koulusihteeriä kirjaamaan hakutietonsa Wilma-lomakkeeseen. Ulkokuntalaiset hakijat, tai hakijat joilla ei ole Wilmaa käytössä, toimittavat hakulomakkeen hakuaikana siihen kouluun, joka on oppilaan ensimmäinen hakuvaihtoehto. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Tulostettava PDF-hakulomake:

Hakeutuminen 7. luokalta alkavaan painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen sekä muuhun kuin omaan lähikouluun, kouluvuosi 2023–2024, PDF

Ulkopaikkakuntalaisten oppilaiden oppilaaksiotto

Helsingin kaupungin järjestämään opetukseen otetaan ensisijaisesti Helsingissä asuvia oppilaita. Helsinkiin muuttava hakija katsotaan Helsingissä asuvaksi, kun oppilaaksiottoa koskevaa päätöstä tehtäessä ja lukuvuoden alkaessa hakijan väestörekisterin mukainen asuinosoite on Helsingissä. Mikäli painotetun, kaksikielisen tai englanninkielisenopetuksen ryhmässä on tilaa Helsingissä asuvien oppilaiden jälkeen, otetaan ryhmään valintakokeessa saatujen pistemäärien osoittamassa paremmuusjärjestyksessä myös muissa kunnissa asuvia oppilaita, jotka ovat suorittaneet valintakokeen hyväksytysti. Ulkokuntalaisten oppilaiden koulumatkoista ja niiden kustannuksista vastaa oppilaan huoltaja. Myös toissijaisessa oppilaaksiotossa eli jos oppilas hakee muuhun kuin lähikouluun yleislinjalle, noudatetaan samoja oppilaaksioton perusteita ja helsinkiläiset hakijat ovat etusijalla.

Osallistumalla valintakokeeseen oppilas sitoutuu ottamaan tarjotun oppilaspaikan vastaan, mikäli hän tulee valituksi kyseiseen painotukseen.

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen verkkosivuilta. Jos etsit tietoa englanniksi, tutustu tämän sivun englanninkieliseen kieliversioon: Guide for sixth-graders.

Tärkeät päivämäärät 2022-2023

  • 24.10.–11.11.2022 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tilaisuuksien ajankohdat löytyvät koulujen verkkosivuilta.
  • 14.11.-7.12.2022 Hakuaika yleisopetukseen (lähikouluun ilmoittautuminen tai muuhun kuin lähikouluun hakeminen), painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen.
  • 11.1.–9.2.2023 Painotetun opetuksen valintakokeet
  • 25.1.2023 Kaksikielisen, englanninkielisen ja B2-latinan opetuksen valintakokeet
  • 24.3.2023 Oppilaaksiottopäätökset postitetaan.

In English18.11.2022 12:11