Suoraan sisältöön

Kuudesluokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen verkkosivuilta.

Tärkeät päivämäärät

  • 1.11.2019 - 14.1.2020 Koulut voivat järjestää tiedotustilaisuuksia. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista koulujen kotisivuilta
  • 2.12.2019 - 15.1.2020 Hakuaika painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen. Painotettuun ja kaksikieliseen opetukseen haetaan oppilastietokortilla. Oppilastietokortin saa koulusta.
  • ke 15.1.2020 Oppilastietokortin viimeinen palautuspäivä. Oppilastietokortti palautetaan omalle luokanopettajalle.
  • 20.1. - 13.2.2020 Painotetun ja kaksikielisen opetuksen soveltuvuuskokeet.
  • ke 18.3.2020 Oppilaaksiottopäätökset toimitetaan postitetttavaksi.
  • ke 8.4.2020 Viimeinen päivä peruuttaa oppilaan saama koulupaikka. Huoltajan tulee ilmoittaa kirjallisesti peruutuksesta kouluun, mikäli oppilas ei ota paikkaa vastaan.
  • Lukuvuosi alkaa to 13.8.2020


18.03.2020 15:31