Suoraan sisältöön

Kuudesluokkalaisen opas

Tietoa 7. luokalle siirtyvälle löytyy seuraavista osioista:

Kaikista käytännön asioista saat lisätietoa oman alueesi koulusta ja sen verkkosivuilta.

Vuoden 2019 tärkeät päivämäärät

 • 7.-15.1.2019 Koulut voivat pitää tiedotustilaisuuksia. Tarkemmat tiedot tilaisuuksista koulujen verkkosivuilta.
 • 16.1.2019
  • Oppilastietolomakkeen viimeinen palautuspäivä. Kortti palautetaan omalle luokanopettajalle.
  • Soveltuvuuskokeiden ilmoittautumislomakkeen viimeinen palautuspäivä. Lomake palautetaan siihen painotetun opetuksen kouluun, johon oppilas ensisijaisesti hakee.
 • 22.1.-7.2.2019 Painotetun opetuksen koulujen soveltuvuuskokeet.
 • 22.3.2019
  • Koulut julkaisevat oppilaaksiottopäätökset ja tiedot postitetaan kotiin.
  • Huoltajat saavat viimeistään tiedon erityisluokalla jatkavan tai sille siirtyvän lapsensa uudesta koulusta.
 • 5.4.2019 Huoltaja lähettää kirjallisesti peruutuksen painotetun opetuksen kouluun, jollei oppilas ota vastaan soveltuvuuskokeella saamaansa koulupaikkaa. Oppilaaksiotto päättyy.


JAA
17.12.2018 09:47