Hakeminen ja valinnat

Lapset valitaan iltapäivätoimintaan lukuvuodeksi kerrallaan. Hakulomakkeita toimintaan saa kouluista sekä internetistä hakuajan alkaessa. Hakulomakkeita saa myös kaikista iltapäivätoiminnan toimintapaikoista. Kehitysvammaisten ja autististen koululaisten osalta päätökset tehdään vuosiluokan 9. päättymiseen asti.

Lukuvuoden 2018–2019 toiminnan hakuaika on 24.1.-27.4.2018.

Hakulomake toimitetaan hakuaikana siihen toimintapaikkaan, johon ensisijaisesti haetaan. Hallinnollinen päätös lapsen ottamisesta iltapäivätoimintaan postitetaan huoltajille 29.6.2018 mennessä. Toiminnan aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa huoltaja voi olla suoraan yhteydessä palveluntuottajaan.JAA
05.03.2018 11:04