Suoraan sisältöön

Peruskouluun ilmoittautuminen

Vuonna 2015 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa syksyllä 2022. Kaikki Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Jos lapsen suomen tai ruotsin kielen kielitaito ei riitä perusopetukseen osallistumiseen, huoltaja ilmoittaa oppilaan valmistavaan opetukseen. Valmistavaan opetukseen voi ilmoittautua ympäri vuoden.

Tervetuloa kouluun -opas koteihin

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala postittaa ensi syksyn ekaluokkalaisille loka-marraskuussa 2021 Tervetuloa kouluun -oppaan (PDF). 

Oppivelvollisuusilmoitus

Lapsen lähikoulu kerrotaan oppivelvollisuusilmoituksessa sekä osoitteessa asti.hel.fi 5.–30.1.2022. sisäänkirjautumisen jälkeen. Oppivelvollisuusilmoitus lähetetään Suomi.fi-palvelun kautta 5.1. alkaen. Jos huoltaja on ottanut lapselleen käyttöön suomi.fi-palvelun sähköiset viestit, tulee oppivelvollisuusilmoitus sähköisesti. Muille oppivelvollisuusilmoitus postitetaan lapsen kotiosoitteeseen tammikuun puoliväliin mennessä.

Kouluun ilmoittautuminen

Kouluun ilmoittaudutaan pääasiallisesti Astin kautta osoitteessa asti.hel.fi 5.–30.1.2022 välisenä aikana. Astissa huoltaja voi ottaa vastaan asuinosoitteen mukaisen lähikoulupaikan. Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyvät Sähköinen ilmoittautuminen -sivulta.

Voit ilmoittaa lapsesi kouluun myös käymällä asuinosoitteen mukaisella lähikoululla keskiviikkona 26.1.2022 klo 8.00–10.00.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen on mahdollista tehdä vain käymällä koululla. Näitä ovat pidennetty oppivelvollisuus tai koulun aloittaminen vuotta ennen tai jälkeen oppivelvollisuuden alkamisen, sekä lähikoulun vaihtaminen ruotsinkielisestä suomenkieliseen tai päinvastoin. Lue lisää Ilmoittautuminen koululla -osiosta.

Tietyissä tapauksissa ilmoittautuminen tulee tehdä käymällä toivotulla koululla 26.1.2022 klo 8.00-10.00. Näitä ovat ruotsin kielikylpyopetus, muuhun kuin lähikouluun hakeutuminen A1-kielen valinnan perusteella sekä hakeutuminen muuhun kuin lähikouluun muusta syystä.

Jos lapsi on yksityisen tai valtion koulun esiopetuksessa ja jatkaa syksyllä kyseisessä koulussa 1. luokalla, huoltajan toivotaan ilmoittavan asiasta oppivelvollisuusilmoituksessa mainitun lähikoulun rehtorille.

Hakeutuminen painotettuun, kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen

Ilmoittautumisaika painotettuun, englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen (5.1.-30.1.2022) on päättynyt. 

Tammikuun jälkeen muuttaneet perheet voivat hakea englanninkieliseen ja kaksikieliseen opetukseen 1. luokan täydennyshaussa. Täydennyshaun hakuaika on 2.5.–22.7.2022 ja valintakokeet elokuussa 2022. Ajankohtaisista hauista voit lukea erikielisen opetuksen hakeutumisen sivuilta.

Painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen ja englanninkieliseen opetukseen hakeudutaan ilmoittautumalla valintakokeeseen. 

Jos lapsi hakeutuu painotettuun, laajamittaiseen kaksikieliseen tai englanninkieliseen opetukseen, huoltajan ei tarvitse käydä tekemässä Asti-järjestelmässä mitään. Jos lapsi ei tule valituksi hakemaansa kouluun, hänellä on oikeus lähikoulupaikkaan. Tällöin huoltajan tulee ottaa yhteyttä asuinosoitteen mukaisen lähikoulun rehtoriin.

Helsinkiin muuttavat oppilaat

Kun perhe muuttaa Helsinkiin, huoltajan tulee ottaa yhteyttä lähikoulun rehtoriin. Oma lähikoulu löytyy Palvelukartalta.

Jos lapsi ei osaa suomea tai ruotsia, hän aloittaa valmistavassa opetuksessa. Lapsen voi ilmoittaa valmistavaan opetukseen heti, kun hän on muuttanut Helsinkiin.

Jos olet kiinnostunut perusopetuksesta muilla kielillä kuin suomeksi tai ruotsiksi, lue lisää eri vaihtoehdoista ja hakeutumisesta Perusopetusta eri kielillä –sivulta.

Vuosiluokat kouluvuonna 2022-2023

  • 1. luokka  — lapsen syntymävuosi 2015
  • 2. luokka  — lapsen syntymävuosi 2014
  • 3. luokka  — lapsen syntymävuosi 2013
  • 4. luokka  — lapsen syntymävuosi 2012
  • 5. luokka  — lapsen syntymävuosi 2011
  • 6. luokka  — lapsen syntymävuosi 2010
  • 7. luokka  — lapsen syntymävuosi 2009
  • 8. luokka  — lapsen syntymävuosi 2008
  • 9. luokka  — lapsen syntymävuosi 200720.05.2022 16:15